സലിഹ് അബ്ദു റഹമാന്‍ അല്‍ ഹുസൈന്‍

വ്യക്തിത്വങ്ങളും നേതൃത്വ വും ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: സലിഹ് അബ്ദു റഹമാന്‍ അല്‍ ഹുസൈന്‍
സംക്ഷിപ്തം: ഇരുഹറമുകല്ലുടെയും പരിപാലക സംഘ അംഗം, ഊന്നത പണ്ഡിത സഭറ്യിലെ അംഗം മന്ത്രി സഭ യിലെആദ്യത്തെ അംഗം .
ഹജ്ജ് ഉം റ ചാരിറ്റബിള്‍ സൊസൈറ്റി അംഗം .
മജ്ദ് റ്റി.വി.യുടെ തലവന്‍ .
1351ല്‍ ഷഖാറയില്‍ ജനിച്ചു.

ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2012-08-07
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/397807
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അറബി - തായ്‌ - ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ) - ഇംഗ്ലീഷ് - റഷ്യന്‍
ബണ്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള് ( 1 )
Go to the Top