E’tikaaf

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: E’tikaaf
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: E’tikaaf: Trong bài thuyết giảng nói về việc người Muslim được phép E’tikaaf trong các Masjid và ân phước của việc hành đạo này bằng các dẫn chứng từ Qur’an và Sunnah.
Thêm vào ngày: 2012-08-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/397681
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
E’tikaaf
1.9 MB
: E’tikaaf.mp3
Các chủ đề liên quan ( 9 )
Go to the Top