മുഹമ്മദ് തമീം അസ്സ അബി

വ്യക്തിത്വങ്ങളും നേതൃത്വ വും ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: മുഹമ്മദ് തമീം അസ്സ അബി
സംക്ഷിപ്തം: മുഹമ്മദ് തമീം അസ്സ അബി .
മിറിയയില്‍ ജനിച്ചു. ഇമാം സര്‍വ്വ കലാശാലയില്‍ നിന്നു ബിരുദം നേടി.
പ്രബോധന രംഗത്ത് അറിയപ്പെട്ടു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2012-08-06
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/397625
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അറബി - ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ) - തായ്‌ - ഇംഗ്ലീഷ് - ഉസ്ബക്‌ - ഉയിഗര്‍
Go to the Top