تلاوت حرم نبوی سال 1431 هـ

قرآن كريم شناسنامه
عنوان: تلاوت حرم نبوی سال 1431 هـ
تلاوت كننده: حسین آل شیخ - صلاح البدیر - عبد المحسن القاسم - علی حذیفی
ناشر: سایت رسمی شیخ د.سعود الشریم www.shuraym.com
چکیده: تلاوت حرم نبوی سال 1431 هـ
این تلاوت از نماز تراویح ضبط شده است و در این سال: شیخ علی حذیفی، شیخ عبدالمحسن قاسم، شیخ حسین آل شیخ، شیخ صلاح البدیر امام حرم نبوی بوده اند.
همچنین اگر خواستید با تورنت دریافت نمایید روی علامت تورنت در پایین فشار دهید.
اضافه شده در تاریخ: 2012-07-30
لینک کوتاه: http://IslamHouse.com/397055
دریافت فایل ( 114 )
1.
سوره فاتحه
1.3 MB
Open: سوره فاتحه.mp3
2.
سوره بقره
94.1 MB
Open: سوره بقره.mp3
3.
سوره آل عمران
53.1 MB
Open: سوره آل عمران.mp3
4.
سوره نساء
58.1 MB
Open: سوره نساء.mp3
5.
سوره مائده
45.7 MB
Open: سوره مائده.mp3
6.
سوره انعام
48.5 MB
Open: سوره انعام.mp3
7.
سوره اعراف
51.1 MB
Open: سوره اعراف.mp3
8.
سوره انفال
19.8 MB
Open: سوره انفال.mp3
9.
سوره توبه
40.2 MB
Open: سوره توبه.mp3
10.
سوره يونس
27.7 MB
Open: سوره يونس.mp3
11.
سوره هود
28.9 MB
Open: سوره هود.mp3
12.
سوره يوسف
25.2 MB
Open: سوره يوسف.mp3
13.
سوره رعد
13.4 MB
Open: سوره رعد.mp3
14.
سوره ابراهيم
12.8 MB
Open: سوره ابراهيم.mp3
15.
سوره حجر
10.8 MB
Open: سوره حجر.mp3
16.
سوره نحل
28.3 MB
Open: سوره نحل.mp3
17.
سوره اسراء
25.8 MB
Open: سوره اسراء.mp3
18.
سوره كهف
23.8 MB
Open: سوره كهف.mp3
19.
سوره مريم
14.1 MB
Open: سوره مريم.mp3
20.
سوره طه
18.5 MB
Open: سوره طه.mp3
21.
سوره انبياء
18.8 MB
Open: سوره انبياء.mp3
22.
سوره حج
20.9 MB
Open: سوره حج.mp3
23.
سوره مؤمنون
17.9 MB
Open: سوره مؤمنون.mp3
24.
سوره نور
22 MB
Open: سوره نور.mp3
25.
سوره فرقان
14.6 MB
Open: سوره فرقان.mp3
26.
سوره شعراء
20.1 MB
Open: سوره شعراء.mp3
27.
سوره نمل
18.8 MB
Open: سوره نمل.mp3
28.
سوره قصص
21.6 MB
Open: سوره قصص.mp3
29.
سوره عنكبوت
15.7 MB
Open: سوره عنكبوت.mp3
30.
سوره روم
12.3 MB
Open: سوره روم.mp3
31.
سوره لقمان
8.5 MB
Open: سوره لقمان.mp3
32.
سوره سجده
6.1 MB
Open: سوره سجده.mp3
33.
سوره احزاب
21.8 MB
Open: سوره احزاب.mp3
34.
سوره سبأ
13.8 MB
Open: سوره سبأ.mp3
35.
سوره فاطر
12.5 MB
Open: سوره فاطر.mp3
36.
سوره يس
10.9 MB
Open: سوره يس.mp3
37.
سوره صافات
14.6 MB
Open: سوره صافات.mp3
38.
سوره ص
12.7 MB
Open: سوره ص.mp3
39.
سوره زمر
18.8 MB
Open: سوره زمر.mp3
40.
سوره غافر
19.1 MB
Open: سوره غافر.mp3
41.
سوره فصلت
13.8 MB
Open: سوره فصلت.mp3
42.
سوره شورى
14.1 MB
Open: سوره شورى.mp3
43.
سوره زخرف
15 MB
Open: سوره زخرف.mp3
44.
سوره دخان
6 MB
Open: سوره دخان.mp3
45.
سوره جاثيه
8 MB
Open: سوره جاثيه.mp3
46.
سوره احقاف
9.7 MB
Open: سوره احقاف.mp3
47.
سوره محمد
8.8 MB
Open: سوره محمد.mp3
48.
سوره فتح
9.9 MB
Open: سوره فتح.mp3
49.
سوره حجرات
6 MB
Open: سوره حجرات.mp3
50.
سوره ق
7.9 MB
Open: سوره ق.mp3
51.
سوره ذاريات
6.6 MB
Open: سوره ذاريات.mp3
52.
سوره طور
5.6 MB
Open: سوره طور.mp3
53.
سوره نجم
5.8 MB
Open: سوره نجم.mp3
54.
سوره قمر
6.1 MB
Open: سوره قمر.mp3
55.
سوره رحمن
8.2 MB
Open: سوره رحمن.mp3
56.
سوره واقعه
7.8 MB
Open: سوره واقعه.mp3
57.
سوره حديد
9.9 MB
Open: سوره حديد.mp3
58.
سوره مجادله
8 MB
Open: سوره مجادله.mp3
59.
سوره حشر
7.6 MB
Open: سوره حشر.mp3
60.
سوره ممتحنه
6.1 MB
Open: سوره ممتحنه.mp3
61.
سوره صف
3.8 MB
Open: سوره صف.mp3
62.
سوره جمعه
2.8 MB
Open: سوره جمعه.mp3
63.
سوره منافقون
3.2 MB
Open: سوره منافقون.mp3
64.
سوره تغابن
4 MB
Open: سوره تغابن.mp3
65.
سوره طلاق
4.5 MB
Open: سوره طلاق.mp3
66.
سوره تحريم
4.5 MB
Open: سوره تحريم.mp3
67.
سوره ملك
5.3 MB
Open: سوره ملك.mp3
68.
سوره قلم
5.1 MB
Open: سوره قلم.mp3
69.
سوره حاقه
5.7 MB
Open: سوره حاقه.mp3
70.
سوره معارج
4.3 MB
Open: سوره معارج.mp3
71.
سوره نوح
4.1 MB
Open: سوره نوح.mp3
72.
سوره جن
4.6 MB
Open: سوره جن.mp3
73.
سوره مزمل
3.7 MB
Open: سوره مزمل.mp3
74.
سوره مدثر
4.5 MB
Open: سوره مدثر.mp3
75.
سوره قيامه
3 MB
Open: سوره قيامه.mp3
76.
سوره انسان
5.3 MB
Open: سوره انسان.mp3
77.
سوره مرسلات
3.6 MB
Open: سوره مرسلات.mp3
78.
سوره نبأ
3.6 MB
Open: سوره نبأ.mp3
79.
سوره نازعات
3.6 MB
Open: سوره نازعات.mp3
80.
سوره عبس
2.9 MB
Open: سوره عبس.mp3
81.
سوره تكوير
3.6 MB
Open: سوره تكوير.mp3
82.
سوره انفطار
1.8 MB
Open: سوره انفطار.mp3
83.
سوره مطففين
3.5 MB
Open: سوره مطففين.mp3
84.
سوره انشقاق
4.1 MB
Open: سوره انشقاق.mp3
85.
سوره بروج
1.5 MB
Open: سوره بروج.mp3
86.
سوره طارق
2.1 MB
Open: سوره طارق.mp3
87.
سوره اعلى
1.5 MB
Open: سوره اعلى.mp3
88.
سوره غاشيه
2 MB
Open: سوره غاشيه.mp3
89.
سوره فجر
2.8 MB
Open: سوره فجر.mp3
90.
سوره بلد
1.7 MB
Open: سوره بلد.mp3
91.
سوره شمس
1.3 MB
Open: سوره شمس.mp3
92.
سوره ليل
1.5 MB
Open: سوره ليل.mp3
93.
سوره ضحى
1 MB
Open: سوره ضحى.mp3
94.
سوره شرح
727.7 KB
Open: سوره شرح.mp3
95.
سوره تين
879.1 KB
Open: سوره تين.mp3
96.
سوره علق
1.7 MB
Open: سوره علق.mp3
97.
سوره قدر
789.7 KB
Open: سوره قدر.mp3
98.
سوره بينه
2 MB
Open: سوره بينه.mp3
99.
سوره زلزله
959.9 KB
Open: سوره زلزله.mp3
100.
سوره عاديات
1 MB
Open: سوره عاديات.mp3
101.
سوره قارعه
950.5 KB
Open: سوره قارعه.mp3
102.
سوره تكاثر
879.9 KB
Open: سوره تكاثر.mp3
103.
سوره عصر
575.4 KB
Open: سوره عصر.mp3
104.
سوره همزه
902.8 KB
Open: سوره همزه.mp3
105.
سوره فيل
757.9 KB
Open: سوره فيل.mp3
106.
سوره قريش
686.9 KB
Open: سوره قريش.mp3
107.
سوره ماعون
767.7 KB
Open: سوره ماعون.mp3
108.
سوره كوثر
518.7 KB
Open: سوره كوثر.mp3
109.
سوره كافرون
786.1 KB
Open: سوره كافرون.mp3
110.
سوره نصر
669.3 KB
Open: سوره نصر.mp3
111.
سوره مسد
743.6 KB
Open: سوره مسد.mp3
112.
اخلاص
511.8 KB
Open: اخلاص.mp3
113.
سوره فلق
675 KB
Open: سوره فلق.mp3
114.
سوره ناس
804 KB
Open: سوره ناس.mp3
Go to the Top