Tháng Ramadan Là Tháng Thiên Kinh Qur’an Được Mặc Khải

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Tháng Ramadan Là Tháng Thiên Kinh Qur’an Được Mặc Khải
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Tháng Ramadan Là Tháng Thiên Kinh Qur’an Được Mặc Khải: Trong những ân phước mà Allah dành ban tặng cho cộng đồng Muslim là tháng Ramadan, đặc biệt hơn nữa là xướng đọc trọn quyển Thiên Kinh trong tháng hồng phúc, tháng vĩ đại này, bởi đây là tháng mà Qur’an được mặc khải. Vào tháng này những vị hiền nhân đức hạnh xưa kia bỏ mặc hết mọi việc, họ chỉ chuyên tâm đọc Qur’an duy nhất. Bởi đây chính là đường lối Sunnah của Rasul - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - của chúng ta.
Thêm vào ngày: 2012-07-24
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/396973
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Tháng Ramadan Là Tháng Thiên Kinh Qur’an Được Mặc Khải
3 MB
: Tháng Ramadan Là Tháng Thiên Kinh Qur’an Được Mặc Khải.mp3
Các chủ đề liên quan ( 11 )
Go to the Top