Lời Khuyên Của Thiên Sứ Muhammad (Cầu Xin Ban Bình An & Phúc Lành Cho Người) Về Cách Chọn Chồng Cho Con Gái

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Lời Khuyên Của Thiên Sứ Muhammad (Cầu Xin Ban Bình An & Phúc Lành Cho Người) Về Cách Chọn Chồng Cho Con Gái
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Lời Khuyên của thiên sứ Muhammad (cầu xin ban bình an và phúc lành cho Người) về cách chọn chồng cho con gái: Đây là một bài thuyết giảng do Abu Hisaan Ibnu Ysa soạn thảo và thuyết trình vào thứ sáu ngày 04/Rajab/1433 H nhằm 25/05/2012, trong phần bài thuyết giảng nhắc về hai tiêu chuẩn do Nabi – cầu xin bình an & phúc lành cho Người – di huấn cho bậc làm cha mẹ dựa vào đó mà chọn chồng cho con gái mình, để con gái hưởng được hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống trần gian và ngày sau. Bài thuyết giảng được trích từ quyển sách Al-Dhiya Al-Laa-me’ Min Al-Khutab Al-Jawaa-me’ của Sheikh nhà thông thái Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen.
Thêm vào ngày: 2012-06-16
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/396180
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Lời Khuyên của thiên sứ Muhammad (cầu xin ban bình an và phúc lành cho Người) về cách chọn chồng cho con gái
3.7 MB
: Lời Khuyên của thiên sứ Muhammad (cầu xin ban bình an và phúc lành cho Người) về cách chọn chồng cho con gái.mp3
Xem thêm ( 1 )
Go to the Top