Bài Viết Về Sujud Al-Sahu

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Bài Viết Về Sujud Al-Sahu
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bài Viết Về Sujud Al-Sahu: Tác giả nói: Quả thật, có rất nhiều người Muslim không hề hiểu biết tí tị nào về giáo lý Sujud Al-Sahu trong khi nhiệm vụ của họ là phải hành lễ Salah ngày đêm năm lần. Trong số họ có người không Sujud Al-Sahu trong lúc điều đó lại là điều bắt buộc. Và có người thì Sujud không hề đúng vị trí. Và có người Sujud Al-Sahu trước chào Salam mà lẻ ra phải Sujud Al-Sahu sau chào Salam. Và có người Sujud Al-Sahu sau chào Salam nhưng Sujud Al-Sahu trước chào Salam mới là đúng.
Thế nên việc học hỏi, tìm hiểu giáo lý Sujud Al-Sahu là nhiệm vụ không thể thiếu đối với mỗi tín đồ Muslim, đặc biệt là đối với các Imam hướng dẫn hành lễ Salah tại các Masjid, bởi họ là nhóm người được các tín đồ khác nhìn đó mà noi theo. Nếu có sai xót thì các Imam hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ngày phán xử cuối cùng.
Thêm vào ngày: 2012-06-05
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/395857
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Bài Viết Về Sujud Al-Sahu
243.3 KB
: Bài Viết Về Sujud Al-Sahu.pdf
2.
Bài Viết Về Sujud Al-Sahu
2.9 MB
: Bài Viết Về Sujud Al-Sahu.doc
Go to the Top