Abdul Karim Arshad

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Abdul Karim Arshad
Giới thiệu sơ lược: Abdul Karim Arshad là thông dịch viên người Ba Tư.
Thêm vào ngày: 2012-05-10
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/395148
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Anh - Trung Quốc - Thái Lan - Uighur - An-ba-ni - Malayalam - Uz-béc - Hà Lan - Bangladesh - Persian
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top