Brief Presentation on Islam

Articles Subject Information
Title: Brief Presentation on Islam
Language: Thai
Reviewing: Safi Othman
Publisher: www.islam-guide.com - Islam Guide Website
Short Discription: This is an article in Thai gives a brief presentation on Islam.
Addition Date: 2012-05-04
Short Link: http://IslamHouse.com/394807
This address categorized objectively under the following classifications
Translation of Subject Description: Thai - Arabic - Persian - Amharic - Tigrinya
Attachments ( 2 )
1.
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
338.2 KB
Open: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม.pdf
2.
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
431.5 KB
Open: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม.doc
Detailed Description

          ชาวมุสลิมเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่มีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ มีเอกลักษณ์เด่นพิเศษเพียงพระองค์เดียว ผู้ซึ่งไม่มีพระบุตรหรือบริวาร และไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์ที่จะได้ รับการสักการะบูชา นอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้น พระองค์ทรงป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง และพระเจ้าองค์อื่นล้วนเป็นสิ่งสักการะจอมปลอม พระองค์ทรงมีพระนามที่ไพเราะ และมีคุณลักษณะอันเพียบพร้อมงดงามไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งความเป็นพระผู้ เป็นเจ้าของพระองค์ หรือคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของพระองค์ไปได้

กะอฺบะฮฺ ณ นครมักกะฮฺ ซาอุดิอาระเบีย ศูนย์รวมของมวลมนุษย์ทุกเชื้อชาติ ภาษา สีผิว

ในพระคัมภีร์กุรอาน พระผู้เป็นเจ้าทรงอรรถาธิบายตัวของพระองค์เองไว้ดังนี้:

قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ( 1 ) الله الصَّمَدُ ( 2 ) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ( 3 ) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ( 4 )

  "จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด พระองค์คืออัลลอฮ์ผู้ทรงเอกกะ อัลลอฮ์นั้นทรงเป็นที่พึ่ง พระองค์ไม่ประสูติและไม่ทรงถูกประสูติ และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์"  (อัลกุรอาน, 112:1-4)

 

ไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเอ่ยนามระลึกถึง การอ้อนวอนการบูชา หรือได้รับการแสดงการสักการะบูชา นอกจากพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น

พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวคือผู้มีอำนาจสูงสุด เป็นผู้สร้าง เป็นผู้ครอบครอง และเป็นผู้จรรโลงสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ พระองค์ทรงจัดการทุกสรรพกิจ พระองค์ทรงมีอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสัตว์โลกของพระองค์ และสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าต่างต้องพึ่งพาพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการ  พระองค์ทรงสดับทุกสรรพสิ่ง ทรงเห็นทุกสรรพสิ่ง และทรงหยั่งรู้ในทุกสรรพสิ่งในหลักการปฏิบัติที่สมบูรณ์แบบ ความรอบรู้ของพระองค์ทรงครอบคลุมเหนือทุกสรรพสิ่ง ทั้งเรื่องที่เปิดเผยและที่เป็นความลับ และต่อสาธารณะชนและที่เป็นส่วนพระองค์ พระองค์ทรงหยั่งรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นอย่างไร ไม่มีกิจการใดเกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้ เว้นแต่พระองค์ประสงค์จะให้บังเกิดขึ้น

สิ่งใดก็ตามที่พระองค์ประสงค์จะให้เกิด ก็จะต้องบังเกิด และสิ่งใดที่พระองค์ไม่ประสงค์จะให้เกิด ก็จะไม่บังเกิดและจะไม่มีทางบังเกิดขึ้นได้ ความประสงค์ของพระองค์อยู่เหนือความต้องการของสัตว์โลกทั้งปวง พระองค์ทรงมีอำนาจอยู่เหนือทุกสรรพสิ่ง และพระองค์ทรงสามารถกระทำทุกสรรพสิ่ง พระผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอพระองค์ทรงเป็นผู้โอบอ้อมอารีย์

หนึ่งในวจนะของศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม พวกเราได้รับการบอกเล่าว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อสรรพสิ่งถูกสร้างของพระองค์มากกว่ามารดาที่เมตตาต่อบุตรเสียอีก พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ห่างไกลจากความอยุติธรรมและการกดขี่ พระองค์ทรงรอบรู้ทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้างสรรค์และทรงกำหนด หากผู้ใดต้องการบางสิ่งจากพระผู้เป็นเจ้า ผู้นั้นสามารถอ้อนวอนได้จากพระองค์โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นสื่อกลางให้ขอร้องต่อพระผู้เป็นให้กับตน

คลิกที่ไฟล์แนบ (หรือคลิกเลือกไฟล์ที่นี่ Pdf หรือ Doc) เพื่อดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยเนื้อหาเพิ่มเติมดังนี้ ..

- ศาสนาอิสลามคืออะไร?

- ความเชื่อพื้นฐานบางประการของศาสนาอิสลามมัสยิดท่านศาสนทูตมุหัมมัด เมืองมะดีนะฮฺ ซาอุดิอาระเบีย

1) เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า

2) ความเชื่อในเรื่องมลาอิกะฮฺ

3) ความเชื่อในคัมภีร์ที่ทรงเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้า

4) ความเชื่อในศาสนทูตและผู้ถือสารของพระผู้เป็นเจ้า

5) ความเชื่อในเรื่องวันพิพากษา

6) ความเชื่อใน อัล-เกาะดัร (กฏแห่งกำหนดสภาวะดีและชั่ว)

- มีแหล่งข้อมูลที่เป็นบทบัญญัติอื่นใดนอกเหนือจากพระคัมภีร์กุรอานหรือไม่?

- ตัวอย่างวจนะของศาสนทูตมุหัมมัด

- ศาสนาอิสลามกล่าวถึงวันพิพากษาไว้อย่างไร?

- บุคคลหนึ่งจะเป็นมุสลิมได้อย่างไร?


หรือคลิกลิงก์เรื่องที่เกี่ยวข้องด้านล่างสำหรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ...

 

Translations ( 3 )
Related Topics ( 9 )
Go to the Top