Chương trình đĩa CD dạy học Qur’an với giọng đọc của Shaikh Mahmud Kholeel Al-Hosry

Các ứng dụng Giới thiệu chung
Chủ đề: Chương trình đĩa CD dạy học Qur’an với giọng đọc của Shaikh Mahmud Kholeel Al-Hosry
Ngôn ngữ: Arab (Ả-rập)
Tác giả: Muhammad Kholeel Al-Hosry
Giới thiệu sơ lược: - Chương trình đĩa CD dạy học Qur'an với giọng đọc của Shaikh Mahmud Kholeel Al-Hosry dễ dàng cho bạn thuộc lòng Qur'an với giọng nhanh hoặc với giọng ngâm cùng với việc lặp lại Ayat đó nhiều lần và tìm kiếm nguyên văn Qur'an.
- Chương trình phù hợp cho trẻ em trong việc phát triển các kỹ năng của chúng với Quran và các Ayat được lặp đi lặp lại tự động.
- Hãy tải tất cả 6 file vào máy của bạn giúp cho CD hoạt động có hiệu quả, kế tiếp xác định lại tất cả các tập tin rar đã tải về như trong các bức ảnh trước và sau đó nhấn (CTRL + A) và sử dụng chương trình Winrar để sao chép vào đĩa CD hoặc sử dụng trường trình sao trực tiếp có trên máy mà không cần sử dụng đến Shortcut to Quran_H
Thêm vào ngày: 2012-04-23
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/393709
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Phụ lục trang ( 2 )
1.
صورة للبرنامج
61.5 KB
2.
برنامج المصحف المعلم والمرتل للشيخ الحصري
479.6 MB
Go to the Top