రష్యన్ భాషలో విశ్వాసపు మూలస్థంభాలు - అర్కాన్ అల్ ఈమాన్

ప్రోగ్రాములు విషయపు వివరణ
పేరు: రష్యన్ భాషలో విశ్వాసపు మూలస్థంభాలు - అర్కాన్ అల్ ఈమాన్
భాష: రష్యన్
సంక్షిప్త వివరణ: ఈ CDలో విశ్వాసపు మూలస్థంభాలు (అర్కాన్ అల్ ఈమాన్)రష్యన్ భాషలో ప్రోగ్రాం చేయబడినవి. హదీథ్ జిబ్రయీల్ అలైహిస్సలాం లో ఉల్లేఖించబడిన విశ్వాసపు 6 మూలస్థంభాలు ఇక్కడ చర్చింపబడినవి. అవి
1) అల్లాహ్ పై విశ్వాసం
2) దైవదూతల పై విశ్వాసం
3) దైవగ్రంథాల పై విశ్వాసం
4) దైవప్రవక్తల పై విశ్వాసం
5) అంతిమ దినం పై విశ్వాసం
6) మంచి-చెడు, అదృష్టదురదృష్టాలు అల్లాహ్ నుండే సంభవించును అని విశ్వసించటం అంటే అల్ ఖదర్ పై విశ్వాసం ఉంచటం
చేర్చబడిన తేదీ: 2012-04-23
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/393686
క్రింది విభజన ప్రకారం ఇది విషయపరంగా వర్గీకరించబడని వాటిని సంబోధిస్తున్నది
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 4 )
1.
ru_cd_arkan_al-iman-part1.rar
95.8 MB
2.
ru_cd_arkan_al-iman-part2.rar
95.8 MB
3.
ru_cd_arkan_al-iman-part3.rar
95.8 MB
4.
ru_cd_arkan_al-iman-part4.rar
67 MB
ఇంకా ( 1 )
Go to the Top