Khuyến Khích Thật Thà & Câu truyện Của Ka’b bin Maalik, Hoàn Cảnh Của Nabi Cùng Với Tập Thể Sahabah

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Khuyến Khích Thật Thà & Câu truyện Của Ka’b bin Maalik, Hoàn Cảnh Của Nabi Cùng Với Tập Thể Sahabah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Khuyến Khích Thật Thà & Câu truyện Của Ka’b bin Maalik , Hoàn Cảnh Của Nabi Cùng Với Tập Thể Sahabah : Đây là một bài thuyết giảng do Abu Hisaan soạn thảo và thuyết trình vào thứ sáu ngày 23/04/1433 H nhằm 16/3/2012, trong phần một của bài thuyết giảng nói về bản tính thật là điều mà Islam khuyến khích mỗi tín đồ phải có, người thật thà với Allah và mọi người chắc chắn sẽ có được kết quả mỹ mãn đến nói chính người thật thà cũng không ngờ giống như câu chuyện của Ka’b bin Maalid. Trong phần hai của bài thuyết giảng kể về một phần khó khắn mà Nabi (Cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người) và nhóm bằng hữu của Người đã trải qua. Bài thuyết giảng được trích từ quyển sách Al-Dhiya Al-Laa-me’ Min Al-Khutab Al-Jawaa-me’ của Sheikh nhà thông thái Muhammad bin Saaleh Al-Uthaimeen.
Thêm vào ngày: 2012-03-19
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/391971
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Khuyến Khích Thật Thà & Câu truyện Của Ka’b bin Maalik , Hoàn Cảnh Của Nabi Cùng Với Tập Thể Sahabah
9.6 MB
: Khuyến Khích Thật Thà & Câu truyện Của Ka’b bin Maalik , Hoàn Cảnh Của Nabi Cùng Với Tập Thể Sahabah .mp3
Xem thêm ( 2 )
Go to the Top