4 Bức Thông Điệp Cảnh Báo Về Những Điều Bidah

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: 4 Bức Thông Điệp Cảnh Báo Về Những Điều Bidah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: 4 Bức Thông Điệp Cảnh Báo Về Những Điều Bidꞌah: Quyển sách gồm bốn bức thông điệp phân tích và giải thích về sự sai lêch của những việc làm Bid’ah đang hiện hành trong các cộng đồng Muslim ngày nay như: Mawlid Nabi, lễ kỷ niệm đêm Isra và Mi’ra-j, lễ đón mừng đêm giữa tháng Sha’ban, và lưu ý về lời di huấn bịa đặt được gán cho Sheikh Ahmad, người phục vụ cho Al-Haram Al-Nabawi.
Thêm vào ngày: 2012-03-16
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/391868
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Phụ lục trang ( 2 )
1.
4 Bức Thông Điệp Cảnh Báo Về Những Điều Bidah
995.1 KB
: 4 Bức Thông Điệp Cảnh Báo Về Những Điều Bidah.pdf
2.
4 Bức Thông Điệp Cảnh Báo Về Những Điều Bidah
3.5 MB
: 4 Bức Thông Điệp Cảnh Báo Về Những Điều Bidah.doc
Go to the Top