അഹമദ് മീറാസ് റുസ്തം

വ്യക്തിത്വങ്ങളും നേതൃത്വ വും ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: അഹമദ് മീറാസ് റുസ്തം
സംക്ഷിപ്തം: അഹമദ് മീറാസ് റുസ്തം .- കുര്‍ദു വിവര്‍ത്തകന്‍.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2012-02-10
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/386893
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: കുര്‍ദിഷ്‌ ഭാഷ - അറബി - ഉയിഗര്‍ - തായ്‌ - ഇംഗ്ലീഷ് - അല്‍ബാനിയന്‍ - ഉസ്ബക്‌ - ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ)
ബണ്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള് ( 0 )
Go to the Top