Suy Nghĩ Về Câu Kinh Số 2 & Số 3 Trong Chương Al-Saf

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Suy Nghĩ Về Câu Kinh Số 2 & Số 3 Trong Chương Al-Saf
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Suy Nghĩ Về Câu Kinh Số 2 & Số 3 Trong Chương Al-Saf: Đây là một bài thuyết giảng do Abu Hisaan Ibnu Ysa soạn và thuyết trình vào thứ sáu ngày 7/1/1433 H nhằm ngày 2/12/2011, trong phần một của bài thuyết giảng phân tích sơ về hai câu kinh số 2 và số 3 của chương Al-Saf, từ đó rút ra vài bài học quí báu. Trong bài thuyết thứ hai nhắc nhở người Muslim quan tâm đến việc hành đạo trước khi không còn cơ hội, đồng thời nhắc nhở họ về sự nhịn ngày A’-shoo-ra, lý do và ân phước của sự nhịn chay đó.
Thêm vào ngày: 2011-12-03
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/380281
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Suy Nghĩ Về Câu Kinh Số 2 & Số 3 Trong Chương Al-Saf
8.2 MB
: Suy Nghĩ Về Câu Kinh Số 2 & Số 3 Trong Chương Al-Saf.mp3
Các chủ đề liên quan ( 4 )
Go to the Top