Chỉ Có Allah Mới Là Đấng Công Bằng

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Chỉ Có Allah Mới Là Đấng Công Bằng
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Chỉ Có Allah Mới Là Đấng Công Bằng: Đây là bài thuyết gảing ngày thứ sáu do Abu Zaytune Usman Ibrahim thuyết trình vào ngày 15/12/1432 H nhằm ngày 11/11/2011, trong bài viết chứng minh rằng cho dù con người có bỏ ra bao nhiêu công sức, nặng bao nhiêu trí óc để thiết đặt một bộ luật công bằng thì sẽ chẳng công bằng đâu, chỉ ngoại trừ phải bám lấy bộ giáo luật của Allah – Đấng Sáng Suốt – chỉ có bộ giáo luật này mới thật sự giúp con người sống được công bằng ở trần gian và ngày sau.
Thêm vào ngày: 2011-12-01
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/380118
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Chỉ Có Allah Mới Là Đấng Công Bằng
4.7 MB
: Chỉ Có Allah Mới Là Đấng Công Bằng.mp3
Các chủ đề liên quan ( 3 )
Go to the Top