అల్బానీయ భాషలో ఖుర్ఆన్ భావం యొక్క అనువాదం

పుస్తకాలు విషయపు వివరణ
పేరు: అల్బానీయ భాషలో ఖుర్ఆన్ భావం యొక్క అనువాదం
భాష: అల్బేనియన్
అంశాల నుండి: కింగ్ ఫహద్ దివ్యఖుర్ఆన్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ (ముద్రణాలయం) సంస్థ
చేర్చబడిన తేదీ: 2007-07-03
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/37886
క్రింది విభజన ప్రకారం ఇది విషయపరంగా వర్గీకరించబడని వాటిని సంబోధిస్తున్నది
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 2 )
1.
Kurani Fisnik dhe përkthimi i domethënieve të tij në gjuhën shqipe
26.6 MB
: Kurani Fisnik dhe përkthimi i domethënieve të tij në gjuhën shqipe.pdf
2.
Kurani Fisnik dhe përkthimi i domethënieve të tij në gjuhën shqipe
2.1 MB
: Kurani Fisnik dhe përkthimi i domethënieve të tij në gjuhën shqipe.pdf
Go to the Top