Hicri 1431 Yılı Mescid-i Nebevi Hatimi

Kur'an-ı Kerim Materyal hakkında bilgi
Adres: Hicri 1431 Yılı Mescid-i Nebevi Hatimi
Okuyan: Abdulmuhsin el-Kasim - Ali b. Abdurrahman el-Huzeyfi - Hüseyin b. Abdulaziz Al-i Şeyh - Salah b. Muhammed el-Budeyr
Kısa Tanım: Mescid-i Nebevi 1431 Hicri Yılı Hatimi: Hicri 1431 yılının Ramazan ayında Mescid-i Nebevi’de kılınan teravih namazında kaydedilen tertilli Kur’an-Kerim’dir. Teravih namazını, Ali el-Huzeyfi, Abdulmuhsin el-Kasim ve Salah el-Budeyr kıldırmışlardır.
Eklenme tarihi: 2011-11-08
Kısa link: http://IslamHouse.com/377150
Materyalin İlişikleri ( 342 )
1.
Fâtiha Sûresi
1.3 MB
: Fâtiha Sûresi.mp3
2.
Bakara Sûresi
94.1 MB
: Bakara Sûresi.mp3
3.
Al-i İmran Suresi
53.1 MB
: Al-i İmran Suresi.mp3
4.
Nisa Suresi
58.1 MB
: Nisa Suresi.mp3
5.
Maide Suresi
45.7 MB
: Maide Suresi.mp3
6.
En’am Suresi
48.5 MB
: En’am Suresi.mp3
7.
A’raf Suresi
51.1 MB
: A’raf Suresi.mp3
8.
Enfal Suresi
19.8 MB
: Enfal Suresi.mp3
9.
Tevbe Suresi
40.2 MB
: Tevbe Suresi.mp3
10.
Yunus Suresi
27.7 MB
: Yunus Suresi.mp3
11.
Hud Suresi
28.9 MB
: Hud Suresi.mp3
12.
Yusuf Suresi
25.2 MB
: Yusuf Suresi.mp3
13.
Ra’d Suresi
13.4 MB
: Ra’d Suresi.mp3
14.
İbrahim Suresi
12.8 MB
: İbrahim Suresi.mp3
15.
Hicr Suresi
10.8 MB
: Hicr Suresi.mp3
16.
Nahl Suresi
28.3 MB
: Nahl Suresi.mp3
17.
İsra Suresi
25.8 MB
: İsra Suresi.mp3
18.
Kehf Suresi
23.8 MB
: Kehf Suresi.mp3
19.
Meryem Suresi
14.1 MB
: Meryem Suresi.mp3
20.
Taha Suresi
18.5 MB
: Taha Suresi.mp3
21.
Enbiya Suresi
18.8 MB
: Enbiya Suresi.mp3
22.
Hac Suresi
20.9 MB
: Hac Suresi.mp3
23.
Mü’minun Suresi
17.9 MB
: Mü’minun Suresi.mp3
24.
Nur Suresi
22 MB
: Nur Suresi.mp3
25.
Furkan Suresi
14.6 MB
: Furkan Suresi.mp3
26.
Şuara Suresi
20.1 MB
: Şuara Suresi.mp3
27.
Neml Suresi
18.8 MB
: Neml Suresi.mp3
28.
Kasas Suresi
21.6 MB
: Kasas Suresi.mp3
29.
Ankebut Suresi
15.7 MB
: Ankebut Suresi.mp3
30.
Rum Suresi
12.3 MB
: Rum Suresi.mp3
31.
Lokman Suresi
8.5 MB
: Lokman Suresi.mp3
32.
Secde Suresi
6.1 MB
: Secde Suresi.mp3
33.
Ahzab Suresi
21.8 MB
: Ahzab Suresi.mp3
34.
Sebe Suresi
13.8 MB
: Sebe Suresi.mp3
35.
Fatır Suresi
12.5 MB
: Fatır Suresi.mp3
36.
Yasin Suresi
10.9 MB
: Yasin Suresi.mp3
37.
Saffat Suresi
14.6 MB
: Saffat Suresi.mp3
38.
Sad Suresi
12.7 MB
: Sad Suresi.mp3
39.
Zümer Suresi
18.8 MB
: Zümer Suresi.mp3
40.
Ğafir (Mü’min) Suresi
19.1 MB
: Ğafir (Mü’min) Suresi.mp3
41.
Fussilet Suresi
13.8 MB
: Fussilet Suresi.mp3
42.
Şura Suresi
14.1 MB
: Şura Suresi.mp3
43.
Zuhruf Suresi
15 MB
: Zuhruf Suresi.mp3
44.
Duhan Suresi
6 MB
: Duhan Suresi.mp3
45.
Casiye Suresi
8 MB
: Casiye Suresi.mp3
46.
Ahkaf Suresi
9.7 MB
: Ahkaf Suresi.mp3
47.
Muhammed Suresi
8.8 MB
: Muhammed Suresi.mp3
48.
Fetih Suresi
9.9 MB
: Fetih Suresi.mp3
49.
Hucurat Suresi
6 MB
: Hucurat Suresi.mp3
50.
Kaf Suresi
7.9 MB
: Kaf Suresi.mp3
51.
Zariyat Suresi
6.6 MB
: Zariyat Suresi.mp3
52.
Tur Suresi
5.6 MB
: Tur Suresi.mp3
53.
Necm Suresi
5.8 MB
: Necm Suresi.mp3
54.
Kamer Suresi
6.1 MB
: Kamer Suresi.mp3
55.
Rahman Suresi
8.2 MB
: Rahman Suresi.mp3
56.
Vakia Suresi
7.8 MB
: Vakia Suresi.mp3
57.
Hadid Suresi
9.9 MB
: Hadid Suresi.mp3
58.
Mücadele Suresi
8 MB
: Mücadele Suresi.mp3
59.
Haşr Suresi
7.6 MB
: Haşr Suresi.mp3
60.
Mümtehine Suresi
6.1 MB
: Mümtehine Suresi.mp3
61.
Saf Suresi
3.8 MB
: Saf Suresi.mp3
62.
Cuma Suresi
2.8 MB
: Cuma Suresi.mp3
63.
Münafikun Suresi
3.2 MB
: Münafikun Suresi.mp3
64.
Teğabun Suresi
4 MB
: Teğabun Suresi.mp3
65.
Talak Suresi
4.5 MB
: Talak Suresi.mp3
66.
Tahrim Suresi
4.5 MB
: Tahrim Suresi.mp3
67.
Mülk Suresi
5.3 MB
: Mülk Suresi.mp3
68.
Kalem Suresi
5.1 MB
: Kalem Suresi.mp3
69.
Hakka Suresi
5.7 MB
: Hakka Suresi.mp3
70.
Mearic Suresi
4.3 MB
: Mearic Suresi.mp3
71.
Nuh Suresi
4.1 MB
: Nuh Suresi.mp3
72.
Cin Suresi
4.6 MB
: Cin Suresi.mp3
73.
Müzzemmil Suresi
3.7 MB
: Müzzemmil Suresi.mp3
74.
Müddessir Suresi
4.5 MB
: Müddessir Suresi.mp3
75.
Kıyamet Suresi
3 MB
: Kıyamet Suresi.mp3
76.
İnsan Suresi
5.3 MB
: İnsan Suresi.mp3
77.
Mürselat Suresi
3.6 MB
: Mürselat Suresi.mp3
78.
Nebe Suresi
3.6 MB
: Nebe Suresi.mp3
79.
Naziat Suresi
3.6 MB
: Naziat Suresi.mp3
80.
Abese Suresi
2.9 MB
: Abese Suresi.mp3
81.
Tekvir Suresi
3.6 MB
: Tekvir Suresi.mp3
82.
İnfitar Suresi
1.8 MB
: İnfitar Suresi.mp3
83.
Mutaffifin Suresi
3.5 MB
: Mutaffifin Suresi.mp3
84.
İnşikak Suresi
4.1 MB
: İnşikak Suresi.mp3
85.
Buruc Suresi
1.5 MB
: Buruc Suresi.mp3
86.
Tarık Suresi
2.1 MB
: Tarık Suresi.mp3
87.
A’la Suresi
1.5 MB
: A’la Suresi.mp3
88.
Ğaşiye Suresi
2 MB
: Ğaşiye Suresi.mp3
89.
Fecr Suresi
2.8 MB
: Fecr Suresi.mp3
90.
Beled Suresi
1.7 MB
: Beled Suresi.mp3
91.
Şems Suresi
1.3 MB
: Şems Suresi.mp3
92.
Leyl Suresi
1.5 MB
: Leyl Suresi.mp3
93.
Duha Suresi
1 MB
: Duha Suresi.mp3
94.
İnşirah (Şerh) Suresi
727.7 KB
: İnşirah (Şerh) Suresi.mp3
95.
Tin Suresi
879.1 KB
: Tin Suresi.mp3
96.
Alak Suresi
1.7 MB
: Alak Suresi.mp3
97.
Kadir Suresi
789.7 KB
: Kadir Suresi.mp3
98.
Beyyine Suresi
2 MB
: Beyyine Suresi.mp3
99.
Zilzal (Zelzele) Suresi
959.9 KB
: Zilzal (Zelzele) Suresi.mp3
100.
Adiyat Suresi
1 MB
: Adiyat Suresi.mp3
101.
Karia Suresi
950.5 KB
: Karia Suresi.mp3
102.
Tekasür Suresi
879.9 KB
: Tekasür Suresi.mp3
103.
Asr Suresi
575.4 KB
: Asr Suresi.mp3
104.
Hümeze Suresi
902.8 KB
: Hümeze Suresi.mp3
105.
Fil Suresi
757.9 KB
: Fil Suresi.mp3
106.
Kureyş Suresi
686.9 KB
: Kureyş Suresi.mp3
107.
Maun Suresi
767.7 KB
: Maun Suresi.mp3
108.
Kevser Suresi
518.7 KB
: Kevser Suresi.mp3
109.
Kafirun Suresi
786.1 KB
: Kafirun Suresi.mp3
110.
Nasr Suresi
669.3 KB
: Nasr Suresi.mp3
111.
Mesed Suresi
743.6 KB
: Mesed Suresi.mp3
112.
İhlas Suresi
511.8 KB
: İhlas Suresi.mp3
113.
Felak Suresi
675 KB
: Felak Suresi.mp3
114.
Nas Suresi
804 KB
: Nas Suresi.mp3
115.
Fâtiha Sûresi
1.3 MB
: Fâtiha Sûresi.mp3
116.
Bakara Sûresi
94.1 MB
: Bakara Sûresi.mp3
117.
Al-i İmran Suresi
53.1 MB
: Al-i İmran Suresi.mp3
118.
Nisa Suresi
58.1 MB
: Nisa Suresi.mp3
119.
Maide Suresi
45.7 MB
: Maide Suresi.mp3
120.
En’am Suresi
48.5 MB
: En’am Suresi.mp3
121.
A’raf Suresi
51.1 MB
: A’raf Suresi.mp3
122.
Enfal Suresi
19.8 MB
: Enfal Suresi.mp3
123.
Tevbe Suresi
40.2 MB
: Tevbe Suresi.mp3
124.
Yunus Suresi
27.7 MB
: Yunus Suresi.mp3
125.
Hud Suresi
28.9 MB
: Hud Suresi.mp3
126.
Yusuf Suresi
25.2 MB
: Yusuf Suresi.mp3
127.
Ra’d Suresi
13.4 MB
: Ra’d Suresi.mp3
128.
İbrahim Suresi
12.8 MB
: İbrahim Suresi.mp3
129.
Hicr Suresi
10.8 MB
: Hicr Suresi.mp3
130.
Nahl Suresi
28.3 MB
: Nahl Suresi.mp3
131.
İsra Suresi
25.8 MB
: İsra Suresi.mp3
132.
Kehf Suresi
23.8 MB
: Kehf Suresi.mp3
133.
Meryem Suresi
14.1 MB
: Meryem Suresi.mp3
134.
Taha Suresi
18.5 MB
: Taha Suresi.mp3
135.
Enbiya Suresi
18.8 MB
: Enbiya Suresi.mp3
136.
Hac Suresi
20.9 MB
: Hac Suresi.mp3
137.
Mü’minun Suresi
17.9 MB
: Mü’minun Suresi.mp3
138.
Nur Suresi
22 MB
: Nur Suresi.mp3
139.
Furkan Suresi
14.6 MB
: Furkan Suresi.mp3
140.
Şuara Suresi
20.1 MB
: Şuara Suresi.mp3
141.
Neml Suresi
18.8 MB
: Neml Suresi.mp3
142.
Kasas Suresi
21.6 MB
: Kasas Suresi.mp3
143.
Ankebut Suresi
15.7 MB
: Ankebut Suresi.mp3
144.
Rum Suresi
12.3 MB
: Rum Suresi.mp3
145.
Lokman Suresi
8.5 MB
: Lokman Suresi.mp3
146.
Secde Suresi
6.1 MB
: Secde Suresi.mp3
147.
Ahzab Suresi
21.8 MB
: Ahzab Suresi.mp3
148.
Sebe Suresi
13.8 MB
: Sebe Suresi.mp3
149.
Fatır Suresi
12.5 MB
: Fatır Suresi.mp3
150.
Yasin Suresi
10.9 MB
: Yasin Suresi.mp3
151.
Saffat Suresi
14.6 MB
: Saffat Suresi.mp3
152.
Sad Suresi
12.7 MB
: Sad Suresi.mp3
153.
Zümer Suresi
18.8 MB
: Zümer Suresi.mp3
154.
Ğafir (Mü’min) Suresi
19.1 MB
: Ğafir (Mü’min) Suresi.mp3
155.
Fussilet Suresi
13.8 MB
: Fussilet Suresi.mp3
156.
Şura Suresi
14.1 MB
: Şura Suresi.mp3
157.
Zuhruf Suresi
15 MB
: Zuhruf Suresi.mp3
158.
Duhan Suresi
6 MB
: Duhan Suresi.mp3
159.
Casiye Suresi
8 MB
: Casiye Suresi.mp3
160.
Ahkaf Suresi
9.7 MB
: Ahkaf Suresi.mp3
161.
Muhammed Suresi
8.8 MB
: Muhammed Suresi.mp3
162.
Fetih Suresi
9.9 MB
: Fetih Suresi.mp3
163.
Hucurat Suresi
6 MB
: Hucurat Suresi.mp3
164.
Kaf Suresi
7.9 MB
: Kaf Suresi.mp3
165.
Zariyat Suresi
6.6 MB
: Zariyat Suresi.mp3
166.
Tur Suresi
5.6 MB
: Tur Suresi.mp3
167.
Necm Suresi
5.8 MB
: Necm Suresi.mp3
168.
Kamer Suresi
6.1 MB
: Kamer Suresi.mp3
169.
Rahman Suresi
8.2 MB
: Rahman Suresi.mp3
170.
Vakia Suresi
7.8 MB
: Vakia Suresi.mp3
171.
Hadid Suresi
9.9 MB
: Hadid Suresi.mp3
172.
Mücadele Suresi
8 MB
: Mücadele Suresi.mp3
173.
Haşr Suresi
7.6 MB
: Haşr Suresi.mp3
174.
Mümtehine Suresi
6.1 MB
: Mümtehine Suresi.mp3
175.
Saf Suresi
3.8 MB
: Saf Suresi.mp3
176.
Cuma Suresi
2.8 MB
: Cuma Suresi.mp3
177.
Münafikun Suresi
3.2 MB
: Münafikun Suresi.mp3
178.
Teğabun Suresi
4 MB
: Teğabun Suresi.mp3
179.
Talak Suresi
4.5 MB
: Talak Suresi.mp3
180.
Tahrim Suresi
4.5 MB
: Tahrim Suresi.mp3
181.
Mülk Suresi
5.3 MB
: Mülk Suresi.mp3
182.
Kalem Suresi
5.1 MB
: Kalem Suresi.mp3
183.
Hakka Suresi
5.7 MB
: Hakka Suresi.mp3
184.
Mearic Suresi
4.3 MB
: Mearic Suresi.mp3
185.
Nuh Suresi
4.1 MB
: Nuh Suresi.mp3
186.
Cin Suresi
4.6 MB
: Cin Suresi.mp3
187.
Müzzemmil Suresi
3.7 MB
: Müzzemmil Suresi.mp3
188.
Müddessir Suresi
4.5 MB
: Müddessir Suresi.mp3
189.
Kıyamet Suresi
3 MB
: Kıyamet Suresi.mp3
190.
İnsan Suresi
5.3 MB
: İnsan Suresi.mp3
191.
Mürselat Suresi
3.6 MB
: Mürselat Suresi.mp3
192.
Nebe Suresi
3.6 MB
: Nebe Suresi.mp3
193.
Naziat Suresi
3.6 MB
: Naziat Suresi.mp3
194.
Abese Suresi
2.9 MB
: Abese Suresi.mp3
195.
Tekvir Suresi
3.6 MB
: Tekvir Suresi.mp3
196.
İnfitar Suresi
1.8 MB
: İnfitar Suresi.mp3
197.
Mutaffifin Suresi
3.5 MB
: Mutaffifin Suresi.mp3
198.
İnşikak Suresi
4.1 MB
: İnşikak Suresi.mp3
199.
Buruc Suresi
1.5 MB
: Buruc Suresi.mp3
200.
Tarık Suresi
2.1 MB
: Tarık Suresi.mp3
201.
A’la Suresi
1.5 MB
: A’la Suresi.mp3
202.
Ğaşiye Suresi
2 MB
: Ğaşiye Suresi.mp3
203.
Fecr Suresi
2.8 MB
: Fecr Suresi.mp3
204.
Beled Suresi
1.7 MB
: Beled Suresi.mp3
205.
Şems Suresi
1.3 MB
: Şems Suresi.mp3
206.
Leyl Suresi
1.5 MB
: Leyl Suresi.mp3
207.
Duha Suresi
1 MB
: Duha Suresi.mp3
208.
İnşirah (Şerh) Suresi
727.7 KB
: İnşirah (Şerh) Suresi.mp3
209.
Tin Suresi
879.1 KB
: Tin Suresi.mp3
210.
Alak Suresi
1.7 MB
: Alak Suresi.mp3
211.
Kadir Suresi
789.7 KB
: Kadir Suresi.mp3
212.
Beyyine Suresi
2 MB
: Beyyine Suresi.mp3
213.
Zilzal (Zelzele) Suresi
959.9 KB
: Zilzal (Zelzele) Suresi.mp3
214.
Adiyat Suresi
1 MB
: Adiyat Suresi.mp3
215.
Karia Suresi
950.5 KB
: Karia Suresi.mp3
216.
Tekasür Suresi
879.9 KB
: Tekasür Suresi.mp3
217.
Asr Suresi
575.4 KB
: Asr Suresi.mp3
218.
Hümeze Suresi
902.8 KB
: Hümeze Suresi.mp3
219.
Fil Suresi
757.9 KB
: Fil Suresi.mp3
220.
Kureyş Suresi
686.9 KB
: Kureyş Suresi.mp3
221.
Maun Suresi
767.7 KB
: Maun Suresi.mp3
222.
Kevser Suresi
518.7 KB
: Kevser Suresi.mp3
223.
Kafirun Suresi
786.1 KB
: Kafirun Suresi.mp3
224.
Nasr Suresi
669.3 KB
: Nasr Suresi.mp3
225.
Mesed Suresi
743.6 KB
: Mesed Suresi.mp3
226.
İhlas Suresi
511.8 KB
: İhlas Suresi.mp3
227.
Felak Suresi
675 KB
: Felak Suresi.mp3
228.
Nas Suresi
804 KB
: Nas Suresi.mp3
229.
Fâtiha Sûresi
1.3 MB
: Fâtiha Sûresi.mp3
230.
Bakara Sûresi
94.1 MB
: Bakara Sûresi.mp3
231.
Al-i İmran Suresi
53.1 MB
: Al-i İmran Suresi.mp3
232.
Nisa Suresi
58.1 MB
: Nisa Suresi.mp3
233.
Maide Suresi
45.7 MB
: Maide Suresi.mp3
234.
En’am Suresi
48.5 MB
: En’am Suresi.mp3
235.
A’raf Suresi
51.1 MB
: A’raf Suresi.mp3
236.
Enfal Suresi
19.8 MB
: Enfal Suresi.mp3
237.
Tevbe Suresi
40.2 MB
: Tevbe Suresi.mp3
238.
Yunus Suresi
27.7 MB
: Yunus Suresi.mp3
239.
Hud Suresi
28.9 MB
: Hud Suresi.mp3
240.
Yusuf Suresi
25.2 MB
: Yusuf Suresi.mp3
241.
Ra’d Suresi
13.4 MB
: Ra’d Suresi.mp3
242.
İbrahim Suresi
12.8 MB
: İbrahim Suresi.mp3
243.
Hicr Suresi
10.8 MB
: Hicr Suresi.mp3
244.
Nahl Suresi
28.3 MB
: Nahl Suresi.mp3
245.
İsra Suresi
25.8 MB
: İsra Suresi.mp3
246.
Kehf Suresi
23.8 MB
: Kehf Suresi.mp3
247.
Meryem Suresi
14.1 MB
: Meryem Suresi.mp3
248.
Taha Suresi
18.5 MB
: Taha Suresi.mp3
249.
Enbiya Suresi
18.8 MB
: Enbiya Suresi.mp3
250.
Hac Suresi
20.9 MB
: Hac Suresi.mp3
251.
Mü’minun Suresi
17.9 MB
: Mü’minun Suresi.mp3
252.
Nur Suresi
22 MB
: Nur Suresi.mp3
253.
Furkan Suresi
14.6 MB
: Furkan Suresi.mp3
254.
Şuara Suresi
20.1 MB
: Şuara Suresi.mp3
255.
Neml Suresi
18.8 MB
: Neml Suresi.mp3
256.
Kasas Suresi
21.6 MB
: Kasas Suresi.mp3
257.
Ankebut Suresi
15.7 MB
: Ankebut Suresi.mp3
258.
Rum Suresi
12.3 MB
: Rum Suresi.mp3
259.
Lokman Suresi
8.5 MB
: Lokman Suresi.mp3
260.
Secde Suresi
6.1 MB
: Secde Suresi.mp3
261.
Ahzab Suresi
21.8 MB
: Ahzab Suresi.mp3
262.
Sebe Suresi
13.8 MB
: Sebe Suresi.mp3
263.
Fatır Suresi
12.5 MB
: Fatır Suresi.mp3
264.
Yasin Suresi
10.9 MB
: Yasin Suresi.mp3
265.
Saffat Suresi
14.6 MB
: Saffat Suresi.mp3
266.
Sad Suresi
12.7 MB
: Sad Suresi.mp3
267.
Zümer Suresi
18.8 MB
: Zümer Suresi.mp3
268.
Ğafir (Mü’min) Suresi
19.1 MB
: Ğafir (Mü’min) Suresi.mp3
269.
Fussilet Suresi
13.8 MB
: Fussilet Suresi.mp3
270.
Şura Suresi
14.1 MB
: Şura Suresi.mp3
271.
Zuhruf Suresi
15 MB
: Zuhruf Suresi.mp3
272.
Duhan Suresi
6 MB
: Duhan Suresi.mp3
273.
Casiye Suresi
8 MB
: Casiye Suresi.mp3
274.
Ahkaf Suresi
9.7 MB
: Ahkaf Suresi.mp3
275.
Muhammed Suresi
8.8 MB
: Muhammed Suresi.mp3
276.
Fetih Suresi
9.9 MB
: Fetih Suresi.mp3
277.
Hucurat Suresi
6 MB
: Hucurat Suresi.mp3
278.
Kaf Suresi
7.9 MB
: Kaf Suresi.mp3
279.
Zariyat Suresi
6.6 MB
: Zariyat Suresi.mp3
280.
Tur Suresi
5.6 MB
: Tur Suresi.mp3
281.
Necm Suresi
5.8 MB
: Necm Suresi.mp3
282.
Kamer Suresi
6.1 MB
: Kamer Suresi.mp3
283.
Rahman Suresi
8.2 MB
: Rahman Suresi.mp3
284.
Vakia Suresi
7.8 MB
: Vakia Suresi.mp3
285.
Hadid Suresi
9.9 MB
: Hadid Suresi.mp3
286.
Mücadele Suresi
8 MB
: Mücadele Suresi.mp3
287.
Haşr Suresi
7.6 MB
: Haşr Suresi.mp3
288.
Mümtehine Suresi
6.1 MB
: Mümtehine Suresi.mp3
289.
Saf Suresi
3.8 MB
: Saf Suresi.mp3
290.
Cuma Suresi
2.8 MB
: Cuma Suresi.mp3
291.
Münafikun Suresi
3.2 MB
: Münafikun Suresi.mp3
292.
Teğabun Suresi
4 MB
: Teğabun Suresi.mp3
293.
Talak Suresi
4.5 MB
: Talak Suresi.mp3
294.
Tahrim Suresi
4.5 MB
: Tahrim Suresi.mp3
295.
Mülk Suresi
5.3 MB
: Mülk Suresi.mp3
296.
Kalem Suresi
5.1 MB
: Kalem Suresi.mp3
297.
Hakka Suresi
5.7 MB
: Hakka Suresi.mp3
298.
Mearic Suresi
4.3 MB
: Mearic Suresi.mp3
299.
Nuh Suresi
4.1 MB
: Nuh Suresi.mp3
300.
Cin Suresi
4.6 MB
: Cin Suresi.mp3
301.
Müzzemmil Suresi
3.7 MB
: Müzzemmil Suresi.mp3
302.
Müddessir Suresi
4.5 MB
: Müddessir Suresi.mp3
303.
Kıyamet Suresi
3 MB
: Kıyamet Suresi.mp3
304.
İnsan Suresi
5.3 MB
: İnsan Suresi.mp3
305.
Mürselat Suresi
3.6 MB
: Mürselat Suresi.mp3
306.
Nebe Suresi
3.6 MB
: Nebe Suresi.mp3
307.
Naziat Suresi
3.6 MB
: Naziat Suresi.mp3
308.
Abese Suresi
2.9 MB
: Abese Suresi.mp3
309.
Tekvir Suresi
3.6 MB
: Tekvir Suresi.mp3
310.
İnfitar Suresi
1.8 MB
: İnfitar Suresi.mp3
311.
Mutaffifin Suresi
3.5 MB
: Mutaffifin Suresi.mp3
312.
İnşikak Suresi
4.1 MB
: İnşikak Suresi.mp3
313.
Buruc Suresi
1.5 MB
: Buruc Suresi.mp3
314.
Tarık Suresi
2.1 MB
: Tarık Suresi.mp3
315.
A’la Suresi
1.5 MB
: A’la Suresi.mp3
316.
Ğaşiye Suresi
2 MB
: Ğaşiye Suresi.mp3
317.
Fecr Suresi
2.8 MB
: Fecr Suresi.mp3
318.
Beled Suresi
1.7 MB
: Beled Suresi.mp3
319.
Şems Suresi
1.3 MB
: Şems Suresi.mp3
320.
Leyl Suresi
1.5 MB
: Leyl Suresi.mp3
321.
Duha Suresi
1 MB
: Duha Suresi.mp3
322.
İnşirah (Şerh) Suresi
727.7 KB
: İnşirah (Şerh) Suresi.mp3
323.
Tin Suresi
879.1 KB
: Tin Suresi.mp3
324.
Alak Suresi
1.7 MB
: Alak Suresi.mp3
325.
Kadir Suresi
789.7 KB
: Kadir Suresi.mp3
326.
Beyyine Suresi
2 MB
: Beyyine Suresi.mp3
327.
Zilzal (Zelzele) Suresi
959.9 KB
: Zilzal (Zelzele) Suresi.mp3
328.
Adiyat Suresi
1 MB
: Adiyat Suresi.mp3
329.
Karia Suresi
950.5 KB
: Karia Suresi.mp3
330.
Tekasür Suresi
879.9 KB
: Tekasür Suresi.mp3
331.
Asr Suresi
575.4 KB
: Asr Suresi.mp3
332.
Hümeze Suresi
902.8 KB
: Hümeze Suresi.mp3
333.
Fil Suresi
757.9 KB
: Fil Suresi.mp3
334.
Kureyş Suresi
686.9 KB
: Kureyş Suresi.mp3
335.
Maun Suresi
767.7 KB
: Maun Suresi.mp3
336.
Kevser Suresi
518.7 KB
: Kevser Suresi.mp3
337.
Kafirun Suresi
786.1 KB
: Kafirun Suresi.mp3
338.
Nasr Suresi
669.3 KB
: Nasr Suresi.mp3
339.
Mesed Suresi
743.6 KB
: Mesed Suresi.mp3
340.
İhlas Suresi
511.8 KB
: İhlas Suresi.mp3
341.
Felak Suresi
675 KB
: Felak Suresi.mp3
342.
Nas Suresi
804 KB
: Nas Suresi.mp3
Go to the Top