Hicri 1432 Yılı Mescid-i Haram Hatimi

Kur'an-ı Kerim Materyal hakkında bilgi
Adres: Hicri 1432 Yılı Mescid-i Haram Hatimi
Okuyan: Abdullah b. Avvad el-Cuheni - Abdurrahman b. Abdulaziz es-Sudeys - Mâhir b. Hamed el-Muaykılî - Suud b. İbrahim eş-Şureym
Kısa Tanım: Mescid-i Nebevi 1431 Hicri Yılı Hatimi: Hicri 1431 yılının Ramazan ayında Mescid-i Haram’da kılınan teravih namazında kaydedilen tertilli Kur’an-Kerim’dir. Teravih namazını, Suud eş-Şureym, Abdurrahman es-Sudeys, Mahir el-Muaykıli ve Abdullah b. Avvad el-Cuheni kıldırmışlardır. Hicri 1428 yılının hatimini dinlemek için:
http://old.islamhouse.com/p/86340
Hicri 1430 yılının hatimini dinlemek için:
http://old.islamhouse.com/p/265872
Hicri 1431 yılının hatimini dinlemek için:
http://old.islamhouse.com/p/322927
Eklenme tarihi: 2011-11-08
Kısa link: http://IslamHouse.com/377149
Materyalin İlişikleri ( 228 )
1.
Fâtiha Sûresi
759 KB
: Fâtiha Sûresi.mp3
2.
Bakara Sûresi
45 MB
: Bakara Sûresi.mp3
3.
Al-i İmran Suresi
27.5 MB
: Al-i İmran Suresi.mp3
4.
Nisa Suresi
27.5 MB
: Nisa Suresi.mp3
5.
Maide Suresi
20.6 MB
: Maide Suresi.mp3
6.
En’am Suresi
23.2 MB
: En’am Suresi.mp3
7.
A’raf Suresi
24.1 MB
: A’raf Suresi.mp3
8.
Enfal Suresi
9.7 MB
: Enfal Suresi.mp3
9.
Tevbe Suresi
20.5 MB
: Tevbe Suresi.mp3
10.
Yunus Suresi
16.6 MB
: Yunus Suresi.mp3
11.
Hud Suresi
14.9 MB
: Hud Suresi.mp3
12.
Yusuf Suresi
13.5 MB
: Yusuf Suresi.mp3
13.
Ra’d Suresi
7.2 MB
: Ra’d Suresi.mp3
14.
İbrahim Suresi
7.4 MB
: İbrahim Suresi.mp3
15.
Hicr Suresi
5.6 MB
: Hicr Suresi.mp3
16.
Nahl Suresi
16.7 MB
: Nahl Suresi.mp3
17.
İsra Suresi
11.3 MB
: İsra Suresi.mp3
18.
Kehf Suresi
11.8 MB
: Kehf Suresi.mp3
19.
Meryem Suresi
9.6 MB
: Meryem Suresi.mp3
20.
Taha Suresi
13.4 MB
: Taha Suresi.mp3
21.
Enbiya Suresi
9.1 MB
: Enbiya Suresi.mp3
22.
Hac Suresi
12.4 MB
: Hac Suresi.mp3
23.
Mü’minun Suresi
8.8 MB
: Mü’minun Suresi.mp3
24.
Nur Suresi
10.6 MB
: Nur Suresi.mp3
25.
Furkan Suresi
6.5 MB
: Furkan Suresi.mp3
26.
Şuara Suresi
10.6 MB
: Şuara Suresi.mp3
27.
Neml Suresi
8.9 MB
: Neml Suresi.mp3
28.
Kasas Suresi
11.8 MB
: Kasas Suresi.mp3
29.
Ankebut Suresi
7.6 MB
: Ankebut Suresi.mp3
30.
Rum Suresi
6.6 MB
: Rum Suresi.mp3
31.
Lokman Suresi
4.2 MB
: Lokman Suresi.mp3
32.
Secde Suresi
3.1 MB
: Secde Suresi.mp3
33.
Ahzab Suresi
10.4 MB
: Ahzab Suresi.mp3
34.
Sebe Suresi
6.1 MB
: Sebe Suresi.mp3
35.
Fatır Suresi
6 MB
: Fatır Suresi.mp3
36.
Yasin Suresi
6 MB
: Yasin Suresi.mp3
37.
Saffat Suresi
7.3 MB
: Saffat Suresi.mp3
38.
Sad Suresi
5.7 MB
: Sad Suresi.mp3
39.
Zümer Suresi
9.4 MB
: Zümer Suresi.mp3
40.
Ğafir (Mü’min) Suresi
11.2 MB
: Ğafir (Mü’min) Suresi.mp3
41.
Fussilet Suresi
6.6 MB
: Fussilet Suresi.mp3
42.
Şura Suresi
7 MB
: Şura Suresi.mp3
43.
Zuhruf Suresi
7.8 MB
: Zuhruf Suresi.mp3
44.
Duhan Suresi
3 MB
: Duhan Suresi.mp3
45.
Casiye Suresi
4.9 MB
: Casiye Suresi.mp3
46.
Ahkaf Suresi
4.9 MB
: Ahkaf Suresi.mp3
47.
Muhammed Suresi
5.5 MB
: Muhammed Suresi.mp3
48.
Fetih Suresi
4.9 MB
: Fetih Suresi.mp3
49.
Hucurat Suresi
3 MB
: Hucurat Suresi.mp3
50.
Kaf Suresi
4.1 MB
: Kaf Suresi.mp3
51.
Zariyat Suresi
3.2 MB
: Zariyat Suresi.mp3
52.
Tur Suresi
2.8 MB
: Tur Suresi.mp3
53.
Necm Suresi
3.1 MB
: Necm Suresi.mp3
54.
Kamer Suresi
4.4 MB
: Kamer Suresi.mp3
55.
Rahman Suresi
3.8 MB
: Rahman Suresi.mp3
56.
Vakia Suresi
3.7 MB
: Vakia Suresi.mp3
57.
Hadid Suresi
5.4 MB
: Hadid Suresi.mp3
58.
Mücadele Suresi
3.8 MB
: Mücadele Suresi.mp3
59.
Haşr Suresi
3.7 MB
: Haşr Suresi.mp3
60.
Mümtehine Suresi
3.2 MB
: Mümtehine Suresi.mp3
61.
Saf Suresi
3 MB
: Saf Suresi.mp3
62.
Cuma Suresi
1.7 MB
: Cuma Suresi.mp3
63.
Münafikun Suresi
1.8 MB
: Münafikun Suresi.mp3
64.
Teğabun Suresi
2.2 MB
: Teğabun Suresi.mp3
65.
Talak Suresi
2.5 MB
: Talak Suresi.mp3
66.
Tahrim Suresi
3.1 MB
: Tahrim Suresi.mp3
67.
Mülk Suresi
2.9 MB
: Mülk Suresi.mp3
68.
Kalem Suresi
3 MB
: Kalem Suresi.mp3
69.
Hakka Suresi
2.7 MB
: Hakka Suresi.mp3
70.
Mearic Suresi
2.2 MB
: Mearic Suresi.mp3
71.
Nuh Suresi
3 MB
: Nuh Suresi.mp3
72.
Cin Suresi
2.4 MB
: Cin Suresi.mp3
73.
Müzzemmil Suresi
1.8 MB
: Müzzemmil Suresi.mp3
74.
Müddessir Suresi
2.2 MB
: Müddessir Suresi.mp3
75.
Kıyamet Suresi
1.5 MB
: Kıyamet Suresi.mp3
76.
İnsan Suresi
2.4 MB
: İnsan Suresi.mp3
77.
Mürselat Suresi
2.7 MB
: Mürselat Suresi.mp3
78.
Nebe Suresi
1.8 MB
: Nebe Suresi.mp3
79.
Naziat Suresi
1.7 MB
: Naziat Suresi.mp3
80.
Abese Suresi
1.4 MB
: Abese Suresi.mp3
81.
Tekvir Suresi
1.1 MB
: Tekvir Suresi.mp3
82.
İnfitar Suresi
948.2 KB
: İnfitar Suresi.mp3
83.
Mutaffifin Suresi
1.7 MB
: Mutaffifin Suresi.mp3
84.
İnşikak Suresi
1.1 MB
: İnşikak Suresi.mp3
85.
Buruc Suresi
1.1 MB
: Buruc Suresi.mp3
86.
Tarık Suresi
817.8 KB
: Tarık Suresi.mp3
87.
A’la Suresi
805.2 KB
: A’la Suresi.mp3
88.
Ğaşiye Suresi
974.4 KB
: Ğaşiye Suresi.mp3
89.
Fecr Suresi
1.3 MB
: Fecr Suresi.mp3
90.
Beled Suresi
928.6 KB
: Beled Suresi.mp3
91.
Şems Suresi
764.6 KB
: Şems Suresi.mp3
92.
Leyl Suresi
980.1 KB
: Leyl Suresi.mp3
93.
Duha Suresi
699.2 KB
: Duha Suresi.mp3
94.
İnşirah (Şerh) Suresi
508.8 KB
: İnşirah (Şerh) Suresi.mp3
95.
Tin Suresi
632.3 KB
: Tin Suresi.mp3
96.
Alak Suresi
914.3 KB
: Alak Suresi.mp3
97.
Kadir Suresi
515.1 KB
: Kadir Suresi.mp3
98.
Beyyine Suresi
1 MB
: Beyyine Suresi.mp3
99.
Zilzal (Zelzele) Suresi
616.8 KB
: Zilzal (Zelzele) Suresi.mp3
100.
Adiyat Suresi
642.3 KB
: Adiyat Suresi.mp3
101.
Karia Suresi
627.6 KB
: Karia Suresi.mp3
102.
Tekasür Suresi
609.4 KB
: Tekasür Suresi.mp3
103.
Asr Suresi
416.5 KB
: Asr Suresi.mp3
104.
Hümeze Suresi
545.1 KB
: Hümeze Suresi.mp3
105.
Fil Suresi
488.6 KB
: Fil Suresi.mp3
106.
Kureyş Suresi
489.6 KB
: Kureyş Suresi.mp3
107.
Maun Suresi
499.8 KB
: Maun Suresi.mp3
108.
Kevser Suresi
383.5 KB
: Kevser Suresi.mp3
109.
Kafirun Suresi
458.6 KB
: Kafirun Suresi.mp3
110.
Nasr Suresi
449.4 KB
: Nasr Suresi.mp3
111.
Mesed Suresi
482.1 KB
: Mesed Suresi.mp3
112.
İhlas Suresi
377.4 KB
: İhlas Suresi.mp3
113.
Felak Suresi
451.2 KB
: Felak Suresi.mp3
114.
Nas Suresi
461.2 KB
: Nas Suresi.mp3
115.
Fâtiha Sûresi
759 KB
: Fâtiha Sûresi.mp3
116.
Bakara Sûresi
45 MB
: Bakara Sûresi.mp3
117.
Al-i İmran Suresi
27.5 MB
: Al-i İmran Suresi.mp3
118.
Nisa Suresi
27.5 MB
: Nisa Suresi.mp3
119.
Maide Suresi
20.6 MB
: Maide Suresi.mp3
120.
En’am Suresi
23.2 MB
: En’am Suresi.mp3
121.
A’raf Suresi
24.1 MB
: A’raf Suresi.mp3
122.
Enfal Suresi
9.7 MB
: Enfal Suresi.mp3
123.
Tevbe Suresi
20.5 MB
: Tevbe Suresi.mp3
124.
Yunus Suresi
16.6 MB
: Yunus Suresi.mp3
125.
Hud Suresi
14.9 MB
: Hud Suresi.mp3
126.
Yusuf Suresi
13.5 MB
: Yusuf Suresi.mp3
127.
Ra’d Suresi
7.2 MB
: Ra’d Suresi.mp3
128.
İbrahim Suresi
7.4 MB
: İbrahim Suresi.mp3
129.
Hicr Suresi
5.6 MB
: Hicr Suresi.mp3
130.
Nahl Suresi
16.7 MB
: Nahl Suresi.mp3
131.
İsra Suresi
11.3 MB
: İsra Suresi.mp3
132.
Kehf Suresi
11.8 MB
: Kehf Suresi.mp3
133.
Meryem Suresi
9.6 MB
: Meryem Suresi.mp3
134.
Taha Suresi
13.4 MB
: Taha Suresi.mp3
135.
Enbiya Suresi
9.1 MB
: Enbiya Suresi.mp3
136.
Hac Suresi
12.4 MB
: Hac Suresi.mp3
137.
Mü’minun Suresi
8.8 MB
: Mü’minun Suresi.mp3
138.
Nur Suresi
10.6 MB
: Nur Suresi.mp3
139.
Furkan Suresi
6.5 MB
: Furkan Suresi.mp3
140.
Şuara Suresi
10.6 MB
: Şuara Suresi.mp3
141.
Neml Suresi
8.9 MB
: Neml Suresi.mp3
142.
Kasas Suresi
11.8 MB
: Kasas Suresi.mp3
143.
Ankebut Suresi
7.6 MB
: Ankebut Suresi.mp3
144.
Rum Suresi
6.6 MB
: Rum Suresi.mp3
145.
Lokman Suresi
4.2 MB
: Lokman Suresi.mp3
146.
Secde Suresi
3.1 MB
: Secde Suresi.mp3
147.
Ahzab Suresi
10.4 MB
: Ahzab Suresi.mp3
148.
Sebe Suresi
6.1 MB
: Sebe Suresi.mp3
149.
Fatır Suresi
6 MB
: Fatır Suresi.mp3
150.
Yasin Suresi
6 MB
: Yasin Suresi.mp3
151.
Saffat Suresi
7.3 MB
: Saffat Suresi.mp3
152.
Sad Suresi
5.7 MB
: Sad Suresi.mp3
153.
Zümer Suresi
9.4 MB
: Zümer Suresi.mp3
154.
Ğafir (Mü’min) Suresi
11.2 MB
: Ğafir (Mü’min) Suresi.mp3
155.
Fussilet Suresi
6.6 MB
: Fussilet Suresi.mp3
156.
Şura Suresi
7 MB
: Şura Suresi.mp3
157.
Zuhruf Suresi
7.8 MB
: Zuhruf Suresi.mp3
158.
Duhan Suresi
3 MB
: Duhan Suresi.mp3
159.
Casiye Suresi
4.9 MB
: Casiye Suresi.mp3
160.
Ahkaf Suresi
4.9 MB
: Ahkaf Suresi.mp3
161.
Muhammed Suresi
5.5 MB
: Muhammed Suresi.mp3
162.
Fetih Suresi
4.9 MB
: Fetih Suresi.mp3
163.
Hucurat Suresi
3 MB
: Hucurat Suresi.mp3
164.
Kaf Suresi
4.1 MB
: Kaf Suresi.mp3
165.
Zariyat Suresi
3.2 MB
: Zariyat Suresi.mp3
166.
Tur Suresi
2.8 MB
: Tur Suresi.mp3
167.
Necm Suresi
3.1 MB
: Necm Suresi.mp3
168.
Kamer Suresi
4.4 MB
: Kamer Suresi.mp3
169.
Rahman Suresi
3.8 MB
: Rahman Suresi.mp3
170.
Vakia Suresi
3.7 MB
: Vakia Suresi.mp3
171.
Hadid Suresi
5.4 MB
: Hadid Suresi.mp3
172.
Mücadele Suresi
3.8 MB
: Mücadele Suresi.mp3
173.
Haşr Suresi
3.7 MB
: Haşr Suresi.mp3
174.
Mümtehine Suresi
3.2 MB
: Mümtehine Suresi.mp3
175.
Saf Suresi
3 MB
: Saf Suresi.mp3
176.
Cuma Suresi
1.7 MB
: Cuma Suresi.mp3
177.
Münafikun Suresi
1.8 MB
: Münafikun Suresi.mp3
178.
Teğabun Suresi
2.2 MB
: Teğabun Suresi.mp3
179.
Talak Suresi
2.5 MB
: Talak Suresi.mp3
180.
Tahrim Suresi
3.1 MB
: Tahrim Suresi.mp3
181.
Mülk Suresi
2.9 MB
: Mülk Suresi.mp3
182.
Kalem Suresi
3 MB
: Kalem Suresi.mp3
183.
Hakka Suresi
2.7 MB
: Hakka Suresi.mp3
184.
Mearic Suresi
2.2 MB
: Mearic Suresi.mp3
185.
Nuh Suresi
3 MB
: Nuh Suresi.mp3
186.
Cin Suresi
2.4 MB
: Cin Suresi.mp3
187.
Müzzemmil Suresi
1.8 MB
: Müzzemmil Suresi.mp3
188.
Müddessir Suresi
2.2 MB
: Müddessir Suresi.mp3
189.
Kıyamet Suresi
1.5 MB
: Kıyamet Suresi.mp3
190.
İnsan Suresi
2.4 MB
: İnsan Suresi.mp3
191.
Mürselat Suresi
2.7 MB
: Mürselat Suresi.mp3
192.
Nebe Suresi
1.8 MB
: Nebe Suresi.mp3
193.
Naziat Suresi
1.7 MB
: Naziat Suresi.mp3
194.
Abese Suresi
1.4 MB
: Abese Suresi.mp3
195.
Tekvir Suresi
1.1 MB
: Tekvir Suresi.mp3
196.
İnfitar Suresi
948.2 KB
: İnfitar Suresi.mp3
197.
Mutaffifin Suresi
1.7 MB
: Mutaffifin Suresi.mp3
198.
İnşikak Suresi
1.1 MB
: İnşikak Suresi.mp3
199.
Buruc Suresi
1.1 MB
: Buruc Suresi.mp3
200.
Tarık Suresi
817.8 KB
: Tarık Suresi.mp3
201.
A’la Suresi
805.2 KB
: A’la Suresi.mp3
202.
Ğaşiye Suresi
974.4 KB
: Ğaşiye Suresi.mp3
203.
Fecr Suresi
1.3 MB
: Fecr Suresi.mp3
204.
Beled Suresi
928.6 KB
: Beled Suresi.mp3
205.
Şems Suresi
764.6 KB
: Şems Suresi.mp3
206.
Leyl Suresi
980.1 KB
: Leyl Suresi.mp3
207.
Duha Suresi
699.2 KB
: Duha Suresi.mp3
208.
İnşirah (Şerh) Suresi
508.8 KB
: İnşirah (Şerh) Suresi.mp3
209.
Tin Suresi
632.3 KB
: Tin Suresi.mp3
210.
Alak Suresi
914.3 KB
: Alak Suresi.mp3
211.
Kadir Suresi
515.1 KB
: Kadir Suresi.mp3
212.
Beyyine Suresi
1 MB
: Beyyine Suresi.mp3
213.
Zilzal (Zelzele) Suresi
616.8 KB
: Zilzal (Zelzele) Suresi.mp3
214.
Adiyat Suresi
642.3 KB
: Adiyat Suresi.mp3
215.
Karia Suresi
627.6 KB
: Karia Suresi.mp3
216.
Tekasür Suresi
609.4 KB
: Tekasür Suresi.mp3
217.
Asr Suresi
416.5 KB
: Asr Suresi.mp3
218.
Hümeze Suresi
545.1 KB
: Hümeze Suresi.mp3
219.
Fil Suresi
488.6 KB
: Fil Suresi.mp3
220.
Kureyş Suresi
489.6 KB
: Kureyş Suresi.mp3
221.
Maun Suresi
499.8 KB
: Maun Suresi.mp3
222.
Kevser Suresi
383.5 KB
: Kevser Suresi.mp3
223.
Kafirun Suresi
458.6 KB
: Kafirun Suresi.mp3
224.
Nasr Suresi
449.4 KB
: Nasr Suresi.mp3
225.
Mesed Suresi
482.1 KB
: Mesed Suresi.mp3
226.
İhlas Suresi
377.4 KB
: İhlas Suresi.mp3
227.
Felak Suresi
451.2 KB
: Felak Suresi.mp3
228.
Nas Suresi
461.2 KB
: Nas Suresi.mp3
Go to the Top