Một số Điều Không Đúng Trong Nghi Thức Hajj, Umrah Và Thăm Viếng

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Một số Điều Không Đúng Trong Nghi Thức Hajj, Umrah Và Thăm Viếng
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Abdul Aziz Al-Sadhaan
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Một số Điều Không Đúng Trong Nghi Thức Hajj, Umrah Và Thăm Viếng: Đây là phần tóm gọn từ quyển “Những Điều Không Đúng Trong Nghi Thức Hajj, Umrah Và Thăm Viếng”. Trong đó, người biên soạn đã đưa ra một số điều sai phạm mà không ít người đi làm Hajj hay Umrah thường mắc phải, nhằm để cảnh báo và bổ sung sự hiểu biết cho những ai muốn hoàn thành Hajj, Umrah cũng như việc viếng thăm được đúng đắn và trọn vẹn một cách tốt đẹp.
Thêm vào ngày: 2011-10-13
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/372568
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Một số Điều Không Đúng Trong Nghi Thức Hajj, Umrah Và Thăm Viếng
428 KB
: Một số Điều Không Đúng Trong Nghi Thức Hajj, Umrah Và Thăm Viếng.pdf
2.
Một số Điều Không Đúng Trong Nghi Thức Hajj, Umrah Và Thăm Viếng
4.1 MB
: Một số Điều Không Đúng Trong Nghi Thức Hajj, Umrah Và Thăm Viếng.doc
Các chủ đề liên quan ( 4 )
Go to the Top