Băng Video Hướng Dẫn Các Bước Thi Hành Haj Bằng Việt Ngữ

Phim ảnh Giới thiệu chung
Chủ đề: Băng Video Hướng Dẫn Các Bước Thi Hành Haj Bằng Việt Ngữ
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Giới thiệu sơ lược: Băng Video Hướng Dẫn Các Bước Thi Hành Haj Bằng Việt Ngữ: Với băng Video này Abu Zaytune Usman bin Ibrahim hướng dẫn những người làm Haj thật chi tiết các nghi thức thi hành Haj đúng theo Qur’an và Sunnah, sau đó đưa mọi người đến thăm một vài địa danh ở Madinah: Trước tiên là Masjid Nabi (Saw), sau đến nghịa địa nơi chôn cất các vị Sahabah, Masjid Quba, núi Uhud.
Thêm vào ngày: 2011-10-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/371417
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Băng Video Hướng Dẫn Các Bước Thi Hành Haj Bằng Việt Ngữ
153.9 MB
2.
Băng Video Hướng Dẫn Các Bước Thi Hành Haj Bằng Việt Ngữ
Các chủ đề liên quan ( 4 )
Go to the Top