Bản Chất Của Việc Nhịn Chay Ramadan

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Bản Chất Của Việc Nhịn Chay Ramadan
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Bản Chất Của Việc Nhịn Chay Ramadan: đây là một bài thuyết giảng do Abu Zaytune Usman Ibrahim soạn thảo và thuyết trình vào thứ sáu ngày 26/9/1432 H nhằm ngày 26/8/2011, trong phần thuyết giảng thứ nhất liệt kê ra một số ý nghĩa quan trọng của sự nhịn chay tháng Ramadan, một sự hậu đãi mà Allah dành riêng cho nhóm bề tôi tin tưởng và biết kính sợ Ngài. Trong phần hai của bài thuyết giảng nhắc nhở mọi người về hồng phúc nhịn chay Ramadan, đồng thời khuyến cáo những ai đã làm trái ngược giáo lý nhịn chay, đã làm tội lỗi... sẽ gặp phải hình phạt đau đớn.
Thêm vào ngày: 2011-08-28
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/368618
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Bản Chất Của Việc Nhịn Chay Ramadan
415.4 KB
: Bản Chất Của Việc Nhịn Chay Ramadan.pdf
2.
Bản Chất Của Việc Nhịn Chay Ramadan
3 MB
: Bản Chất Của Việc Nhịn Chay Ramadan.doc
Các chủ đề liên quan ( 5 )
Go to the Top