Hồng Phúc Tháng Ramadan & Những Điều Làm Hư Sự Nhịn Chay

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Hồng Phúc Tháng Ramadan & Những Điều Làm Hư Sự Nhịn Chay
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Hồng Phúc Tháng Ramadan & Những Điều Làm Hư Sự Nhịn Chay: đây là một bài thuyết giảng do Abu Hisaan Ibnu Ysa soạn và thuyết trình vào thứ sáu ngày 12/9/1432 H nhằm ngày 12/8/2011, trong phần một của bài thuyết giảng nói lên ân phước của tháng Ramadan hồng phúc này mà Allah đã ban cho cộng đồng Islam, và động viên mọi người hãy cúi đầu tạ ơn Allah về thiên lộc vĩ đại này. Trong phần hai của bài thuyết giảng nói về những điều làm hư sự nhịn chay, nguồn gốc Salah Al-Taraaweeh và động viên người Muslim cố gắng hành lễ này trọn tháng hồng được xóa sổ tội lỗi đã phạm.
Thêm vào ngày: 2011-08-17
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/364815
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Hồng Phúc Tháng Ramadan & Những Điều Làm Hư Sự Nhịn Chay
9.1 MB
: Hồng Phúc Tháng Ramadan & Những Điều Làm Hư Sự Nhịn Chay.mp3
Các chủ đề liên quan ( 10 )
Go to the Top