Các Ngôi Vườn Của Những Người Nhịn Chay

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Các Ngôi Vườn Của Những Người Nhịn Chay
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz - Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Các Ngôi Vườn Của Những Người Nhịn Chay: Quyển sách tập hợp nhiều chủ đề khác nhau về việc nhịn chay như: Lời khuyên nhân dịp đón tháng Ramadan, Những điều làm hỏng nhịn chay, Những Điều Không Làm Hỏng Nhịn Chay, Tháng Ramadan là tháng trong đó Kinh Qur’an được ban xuống, Lễ Nguyện Taraawih, Một Số Điều Lưu Ý Đối Với Việc Đi Masjid Của Chị Em Phụ Nữ, Đi Hành Hương Umrah Trong Tháng Ramadan, Nghi Thức Umrah, Al-I’tikaaf trong tháng Ramadan.
Thêm vào ngày: 2011-07-18
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/357425
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Các Ngôi Vườn Của Những Người Nhịn Chay
1.3 MB
: Các Ngôi Vườn Của Những Người Nhịn Chay.pdf
2.
Các Ngôi Vườn Của Những Người Nhịn Chay
5.1 MB
: Các Ngôi Vườn Của Những Người Nhịn Chay.doc
Các chủ đề liên quan ( 11 )
Go to the Top