Hakkımızda

Sayfa altları Materyal hakkında bilgi
Adres: Hakkımızda
Dil: Türkçe
Eklenme tarihi: 2011-06-21
Kısa link: http://IslamHouse.com/354523
Bu kart aşağıdaki dillere çevrilmiştir: Arapça
Ayrıntılı bilgi
 

Temel Bilgiler

 

 

Kuruluş Tarihi

1422-02-01 || 2001-04-24

Yer

Riyadh, Saudi Arabia P.O.Box 29465 Riyadh 11457

Hakkında

Seksenden fazla dilde İslâm'ı tanıtmaya çalışan IslamHouse.com web sitesi grubu.

 

Şirkete Genel Bakış

Bizler, Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu'nun etkinlikleri kapsamında faaliyet gösteren ve seksenden fazla dilde İslâm'ı tanıtmaya çalışan IslamHouse.com web sitesi grubuyuz.
Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu, İslâmî dâvet amacıyla kurulmuş bir hayır kurumu olup, hayırsever müslümanların çalışmaları ve onların bağışlarıyla ayakta durmaktadır.
Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu, Suudi Arabistan'ın eski başmüftüsü değerli âlim Abdulaziz b. Abdullah b. Baz'ın -Allah ona rahmet etsin- emriyle hicrî 28.8.1414 yılında kurulmuştur.
Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu, İslâmî İşler, Vakıflar, Dâvet ve İrşad Bakanlığı'nın denetiminde faaliyet göstermektedir.
 Bizler, Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu'nun etkinlikleri kapsamında faaliyet gösteren ve seksenden fazla dilde İslâm'ı tanıtmaya çalışan IslamHouse.com web sitesi grubuyuz.
Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu, İslâmî dâvet amacıyla kurulmuş bir hayır kurumu olup, hayırsever müslümanların çalışmaları ve onların bağışlarıyla ayakta durmaktadır.
Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu, Suudi Arabistan'ın eski başmüftüsü değerli âlim Abdulaziz b. Abdullah b. Baz'ın -Allah ona rahmet etsin- emriyle hicrî... (devamı)

Genel Bilgiler

Ana hedefimiz:
IslamHouse.com web siteleri, onlarca dilde, İslâm'ı ve onun güzelliklerini gayri müslimlere tanıtmak, İslâm hakkındaki yanlış düşünceleri düzeltmek, İslâm'ın etrafındaki şüpheleri gidermek, inanç ve ibâdetleri konusunda her müslümanın bilmesinin zorunlu olduğu dînin emir ve yasaklarını, ilk müslümanların anlayışı üzere Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat metoduna uygun olarak bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Hedefimizi gerçekleştirmek için kullanacağımız araçlar:
1. Farklı dillerde uygun ilmî içerikleri seçmek ve hazır hale getirmek.
2. IslamHouse.com web siteleri olarak adlandırılan birçok web sitesini, onlarca dilde sürekli olarak geliştirmek için yapıcı plan ve projeler üretmek.
3. IslamHouse.com web siteleri kalıbında kitap telifi ile Arapça'dan diğer dillere İslâmî çeviri hareketini, bu alanda çalışanlarla işbirliği yaparak teşvik etmek.

Arzu ve hedeflerimiz:
1. İnsanları Allah'ın yoluna dâvet ve İslâm mesajını onlara tebliğ etmekte internet ağını farklı dillerde en güzel bir şekilde kullanmak.
2. İslâm dînini berrak bir şekilde sunmak ve İslâm düşmanlarının çirkin gösterdikleri İslâm'ın gerçek yüzünü göstermek.
3. Gurbetçi işçilere yönelik olarak Suudi Arabistan sınırları içerisinde faaliyet gösteren İslâmî Dâvet Büroları'nın çalışma sahalarını genişletmek ve onların çalışmalarını, bu ülkenin bölgelerinde sadece belirli sayı veya gruplarla sınırlı kalmamasını, dünyanın her tarafına hitap etmesini sağlamak.
4. Gurbetçi işçilere yönelik olarak Suudi Arabistan sınırları içerisinde faaliyet gösteren İslâmî Dâvet Büroları ile İslâmî dâvete yönelik olarak çalışan diğer kurumların çalışmalarını birleştirmek ve bu kurumlar arasında dînî çeviri ve tetkik konusunda koordinasyonu sağlamak, tekrarı önlemek için geçmişte üretilen farklı dillerdeki bu mirasın değerlendirilmek, bu çalışmalardaki hataları gidermek ve eksiklikleri tamamlamak.
5. İlmî ve İslâmî dâvet ile ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanan kitap, işitsel ve görsel yayınları değerlendirmek ve bu yayınlara referans vermek, bunlardan uygun olanları yeniden yayınlamak için bulup ortaya çıkarmak ve bunları -Allah'ın izniyle- internet ağı aracılığıyla gelecek nesillere ulaştırmak.
Ana hedefimiz:
IslamHouse.com web siteleri, onlarca dilde, İslâm'ı ve onun güzelliklerini gayri müslimlere tanıtmak, İslâm hakkındaki yanlış düşünceleri düzeltmek, İslâm'ın etrafındaki şüpheleri gidermek, inanç ve ibâdetleri konusunda her müslümanın bilmesinin zorunlu olduğu dînin emir ve yasaklarını, ilk müslümanların anlayışı üzere Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat metoduna uygun olarak bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Hedefimizi gerçekleştirmek için kullanacağımız araçlar:
1. Farklı dillerde uygun... (devamı)

Ödüller

islamhouse.com web siteleri grubu, kuruluşundan bugüne kadar 4 ödül kazanmıştır:
1.-2. Suudi Arabistan Krallığı, İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı tarafından 2006 ve 2006 yıllarında "Elektronik Kültür" dalında iki kez "Dijital Mükemmellik Ödülü"nü almıştır.
3. 2007 yılında "Elektronik Kültür" dalında, Birleşmiş Milletler Dünya Zirvesi Bilgi Toplumu'nun bir parçası olarak düzenlenen Arap Ülkeleri ve Ortadoğu düzeyindeki "Dünya Zirvesi Ödülü"nü almıştır.
4. Birleşik Arap Emirlikleri'nden eş-Şarika (Sharjah) Emirliği'nin düzenlediği Şeriat ve İslâm dîni alanında 2010 yılı "Gönüllü Çalışanlar Ödülü"nü almıştır.

Go to the Top