อ่านอัลกุรอานโดยกอรีมุหัมมัด ญิบรีล พร้อมแปลความหมายภาษาตือลูกู อินเดีย

อัลกุรอาน การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: อ่านอัลกุรอานโดยกอรีมุหัมมัด ญิบรีล พร้อมแปลความหมายภาษาตือลูกู อินเดีย
ผู้อ่าน: มุหัมมัด ญิบรีล
ผู้ตรวจทาน: มุหัมมัด กะรีมุลลอฮฺ
คำอธิบายโดยย่อ: อ่านอัลกุรอานโดยกอรีมุหัมมัด ญิบรีล พร้อมแปลความหมายภาษาตือลูกู อินเดีย
วันที่เพิ่ม: 2011-06-09
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/348910
ไฟล์แนบพร้อมข้อมูล ( 228 )
1.
สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ
1.7 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ.mp3
2.
สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮ
106.2 MB
: สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮ.mp3
3.
สูเราะฮฺ อาล อิมรอน
59.3 MB
: สูเราะฮฺ อาล อิมรอน.mp3
4.
สูเราะฮฺ อัน-นิสาอ์
63.3 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นิสาอ์.mp3
5.
สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ
45.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ.mp3
6.
สูเราะฮฺ อัล-อันอาม
53.9 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อันอาม.mp3
7.
สูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ
56.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ.mp3
8.
สูเราะฮฺ อัล-อันฟาล
20.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อันฟาล.mp3
9.
สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ
42.3 MB
: สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ.mp3
10.
สูเราะฮฺ ยูนุส
31.5 MB
: สูเราะฮฺ ยูนุส.mp3
11.
สูเราะฮฺ ฮูด
31.8 MB
: สูเราะฮฺ ฮูด.mp3
12.
สูเราะฮฺ ยูสุฟ
30.1 MB
: สูเราะฮฺ ยูสุฟ.mp3
13.
สูเราะฮฺ อัร-เราะอฺด์
15.4 MB
: สูเราะฮฺ อัร-เราะอฺด์.mp3
14.
สูเราะฮฺ อิบรอฮีม
14.6 MB
: สูเราะฮฺ อิบรอฮีม.mp3
15.
สูเราะฮฺ อัล-หิจญ์รฺ
11.6 MB
: สูเราะฮฺ อัล-หิจญ์รฺ.mp3
16.
สูเราะฮฺ อัน-นะห์ลฺ
29.9 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นะห์ลฺ.mp3
17.
สูเราะฮฺ อัล-อิสรออ์
26.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อิสรออ์.mp3
18.
สูเราะฮฺ อัล-กะฮ์ฟฺ
26.9 MB
: สูเราะฮฺ อัล-กะฮ์ฟฺ.mp3
19.
สูเราะฮฺ มัรยัม
16.2 MB
: สูเราะฮฺ มัรยัม.mp3
20.
สูเราะฮฺ ฏอฮา
22.6 MB
: สูเราะฮฺ ฏอฮา.mp3
21.
สูเราะฮฺ อัล-อันบิยาอ์
19.2 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อันบิยาอ์.mp3
22.
สูเราะฮฺ อัล-หัจญ์
20.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-หัจญ์.mp3
23.
สูเราะฮฺ อัล-มุอ์มินูน
18.6 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุอ์มินูน.mp3
24.
สูเราะฮฺ อัน-นูร
22.5 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นูร.mp3
25.
สูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน
16 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน.mp3
26.
สูเราะฮฺ อัช-ชุอะรออ์
21.5 MB
: สูเราะฮฺ อัช-ชุอะรออ์.mp3
27.
สูเราะฮฺ อัน-นัมล์
20.2 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นัมล์.mp3
28.
สูเราะฮฺ อัล-เกาะศ็อศ
24.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-เกาะศ็อศ.mp3
29.
สูเราะฮฺ อัล-อันกะบูต
17 MB
: สูเราะฮฺ  อัล-อันกะบูต.mp3
30.
สูเราะฮฺ อัร-รูม
13.8 MB
: สูเราะฮฺ อัร-รูม.mp3
31.
สูเราะฮฺ ลุกมาน
9.5 MB
: สูเราะฮฺ ลุกมาน.mp3
32.
สูเราะฮฺ อัส-สัจญ์ดะฮฺ
14.7 MB
: สูเราะฮฺ อัส-สัจญ์ดะฮฺ.mp3
33.
สูเราะฮฺ อัล-อะห์ซาบ
23.2 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อะห์ซาบ.mp3
34.
สูเราะฮฺ สะบะอ์
15.3 MB
: สูเราะฮฺ สะบะอ์.mp3
35.
สูเราะฮฺ ฟาฏิร
13.6 MB
: สูเราะฮฺ ฟาฏิร.mp3
36.
สูเราะฮฺ ยาสีน
13.1 MB
: สูเราะฮฺ ยาสีน.mp3
37.
สูเราะฮฺ อัศ-ศอฟฟาต
16.1 MB
: สูเราะฮฺ อัศ-ศอฟฟาต.mp3
38.
สูเราะฮฺ ศอด
14.2 MB
: สูเราะฮฺ ศอด.mp3
39.
สูเราะฮฺ อัซ-ซุมัร
12.3 MB
: สูเราะฮฺ อัซ-ซุมัร.mp3
40.
สูเราะฮฺ ฆอฟิร
13.1 MB
: สูเราะฮฺ ฆอฟิร.mp3
41.
สูเราะฮฺ ฟุศศิลัต
8.6 MB
: สูเราะฮฺ ฟุศศิลัต.mp3
42.
สูเราะฮฺ อัช-ชูรอ
8.4 MB
: สูเราะฮฺ อัช-ชูรอ.mp3
43.
สูเราะฮฺ อัช-ซุครุฟ
8.6 MB
: สูเราะฮฺ อัช-ซุครุฟ.mp3
44.
สูเราะฮฺ อัด-ดุคอน
3.7 MB
: สูเราะฮฺ อัด-ดุคอน.mp3
45.
สูเราะฮฺ อัล-ญาษิยะฮฺ
19.7 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ญาษิยะฮฺ.mp3
46.
สูเราะฮฺ อัล-อะห์กอฟ
26.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อะห์กอฟ.mp3
47.
สูเราะฮฺ มุหัมมัด
23.4 MB
: สูเราะฮฺ มุหัมมัด.mp3
48.
สูเราะฮฺ อัล-ฟัตห์
6.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ฟัตห์.mp3
49.
สูเราะฮฺ อัล-หุญุรอต
3.6 MB
: สูเราะฮฺ อัล-หุญุรอต.mp3
50.
สูเราะฮฺ กอฟ
15.7 MB
: สูเราะฮฺ กอฟ.mp3
51.
สูเราะฮฺ อัซ-ซาริยาต
3.8 MB
: สูเราะฮฺ อัซ-ซาริยาต.mp3
52.
สูเราะฮฺ อัฏ-ฏูร
12.4 MB
: สูเราะฮฺ อัฏ-ฏูร.mp3
53.
สูเราะฮฺ อัน-นัจญ์มฺ
3.9 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นัจญ์มฺ.mp3
54.
สูเราะฮฺ อัล-เกาะมัร
15.6 MB
: สูเราะฮฺ อัล-เกาะมัร.mp3
55.
สูเราะฮฺ อัร-เราะห์มาน
4.4 MB
: สูเราะฮฺ อัร-เราะห์มาน.mp3
56.
สูเราะฮฺ อัล-วากิอะฮฺ
4.2 MB
: สูเราะฮฺ อัล-วากิอะฮฺ.mp3
57.
สูเราะฮฺ อัล-หะดีด
22.6 MB
: สูเราะฮฺ อัล-หะดีด.mp3
58.
สูเราะฮฺ อัล-มุญาดิละฮฺ
17.2 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุญาดิละฮฺ.mp3
59.
สูเราะฮฺ อัล-หัชร์
4.5 MB
: สูเราะฮฺ อัล-หัชร์.mp3
60.
สูเราะฮฺ อัล-มุมตะหะนะฮฺ
3.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุมตะหะนะฮฺ.mp3
61.
สูเราะฮฺ อัศ-ศ็อฟ
2.4 MB
: สูเราะฮฺ อัศ-ศ็อฟ.mp3
62.
สูเราะฮฺ อัล-ญุมุอะฮฺ
6.6 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ญุมุอะฮฺ.mp3
63.
สูเราะฮฺ อัล-มุนาฟิกูน
7.4 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุนาฟิกูน.mp3
64.
สูเราะฮฺ อัต-ตะฆอบุน
9.6 MB
: สูเราะฮฺ อัต-ตะฆอบุน.mp3
65.
สูเราะฮฺ อัฏ-เฏาะลาก
11.4 MB
: สูเราะฮฺ อัฏ-เฏาะลาก.mp3
66.
สูเราะฮฺ อัต-ตะห์รีม
10.5 MB
: สูเราะฮฺ อัต-ตะห์รีม.mp3
67.
สูเราะฮฺ อัล-มุลก์
13.5 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุลก์.mp3
68.
สูเราะฮฺ อัล-เกาะลัม
13.5 MB
: สูเราะฮฺ อัล-เกาะลัม.mp3
69.
สูเราะฮฺ อัล-ห๊ากเกาะฮฺ
11.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ห๊ากเกาะฮฺ.mp3
70.
สูเราะฮฺ อัล-มะอาริจญ์
2.5 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มะอาริจญ์.mp3
71.
สูเราะฮฺ นูหฺ
9 MB
: สูเราะฮฺ นูหฺ.mp3
72.
สูเราะฮฺ อัล-ญิน
11 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ญิน.mp3
73.
สูเราะฮฺ อัล-มุซซัมมิล
7.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุซซัมมิล.mp3
74.
สูเราะฮฺ อัล-มุดดัษษิร
2.7 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุดดัษษิร.mp3
75.
สูเราะฮฺ อัล-กิยามะฮฺ
7 MB
: สูเราะฮฺ อัล-กิยามะฮฺ.mp3
76.
สูเราะฮฺ อัล-อินซาน
10.5 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อินซาน.mp3
77.
สูเราะฮฺ อัล-มุรสะลาต
8.2 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุรสะลาต.mp3
78.
สูเราะฮฺ อัน-นะบะอ์
7.8 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นะบะอ์.mp3
79.
สูเราะฮฺ อัน-นาซิอาต
7.8 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นาซิอาต.mp3
80.
สูเราะฮฺ อะบะสะ
6 MB
: สูเราะฮฺ อะบะสะ.mp3
81.
สูเราะฮฺ อัต-ตักวีร
4.3 MB
: สูเราะฮฺ อัต-ตักวีร.mp3
82.
สูเราะฮฺ อัล-อินฟิฏอร
1.1 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อินฟิฏอร.mp3
83.
สูเราะฮฺ อัล-มุฏ็อฟฟิฟีน
6.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุฏ็อฟฟิฟีน.mp3
84.
สูเราะฮฺ อัล-อินชิกอก
4.5 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อินชิกอก.mp3
85.
สูเราะฮฺ อัล-บุรูจญ์
4.6 MB
: สูเราะฮฺ อัล-บุรูจญ์.mp3
86.
สูเราะฮฺ อัฏ-ฏอริก
2.9 MB
: สูเราะฮฺ อัฏ-ฏอริก.mp3
87.
สูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา
3.2 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา.mp3
88.
สูเราะฮฺ อัล-ฆอชิยะฮฺ
4 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ฆอชิยะฮฺ.mp3
89.
สูเราะฮฺ อัล-ฟัจญ์รฺ
6.1 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ฟัจญ์รฺ.mp3
90.
สูเราะฮฺ อัล-บะลัด
3.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-บะลัด.mp3
91.
สูเราะฮฺ อัช-ชัมส์
3 MB
: สูเราะฮฺ อัช-ชัมส์.mp3
92.
สูเราะฮฺ อัล-ลัยล์
3.5 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ลัยล์.mp3
93.
สูเราะฮฺ อัฎ-ฎุหา
2.1 MB
: สูเราะฮฺ อัฎ-ฎุหา.mp3
94.
สูเราะฮฺ อัช-ชัรห์
1.5 MB
: สูเราะฮฺ อัช-ชัรห์.mp3
95.
สูเราะฮฺ อัต-ตีน
1.8 MB
: สูเราะฮฺ อัต-ตีน.mp3
96.
สูเราะฮฺ อัล-อะลัก
3.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อะลัก.mp3
97.
สูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ
1.4 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ.mp3
98.
สูเราะฮฺ อัล-บัยยินะฮฺ
3.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-บัยยินะฮฺ.mp3
99.
สูเราะฮฺ อัซ-ซัลซะละฮฺ
1.9 MB
: สูเราะฮฺ อัซ-ซัลซะละฮฺ.mp3
100.
สูเราะฮฺ อัล-อาดิยาต
2.1 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อาดิยาต.mp3
101.
สูเราะฮฺ อัล-กอริอะฮฺ
1.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-กอริอะฮฺ.mp3
102.
สูเราะฮฺ อัต-ตะกาษุร
1.9 MB
: สูเราะฮฺ อัต-ตะกาษุร.mp3
103.
สูเราะฮฺ อัล-อัศร์
947.6 KB
: สูเราะฮฺ อัล-อัศร์.mp3
104.
สูเราะฮฺ อัล-ฮุมะซะฮฺ
1.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ฮุมะซะฮฺ.mp3
105.
สูเราะฮฺ อัล-ฟีล
1.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ฟีล.mp3
106.
สูเราะฮฺ กุร็อยช์
1.2 MB
: สูเราะฮฺ กุร็อยช์.mp3
107.
สูเราะฮฺ อัล-มาอูน
1.4 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มาอูน.mp3
108.
สูเราะฮฺ อัล-เกาษัร
939.8 KB
: สูเราะฮฺ อัล-เกาษัร.mp3
109.
สูเราะฮฺ อัล-กาฟิรูน
1.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-กาฟิรูน.mp3
110.
สูเราะฮฺ อัน-นัศร์
1.3 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นัศร์.mp3
111.
สูเราะฮฺ อัล-มะสัด
1.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มะสัด.mp3
112.
สูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ
1.1 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ.mp3
113.
สูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก
1.1 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก.mp3
114.
สูเราะฮฺ อัน-นาส
1.3 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นาส.mp3
115.
สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ
1.7 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ.mp3
116.
สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮ
106.2 MB
: สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮ.mp3
117.
สูเราะฮฺ อาล อิมรอน
59.3 MB
: สูเราะฮฺ อาล อิมรอน.mp3
118.
สูเราะฮฺ อัน-นิสาอ์
63.3 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นิสาอ์.mp3
119.
สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ
45.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ.mp3
120.
สูเราะฮฺ อัล-อันอาม
53.9 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อันอาม.mp3
121.
สูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ
56.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ.mp3
122.
สูเราะฮฺ อัล-อันฟาล
20.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อันฟาล.mp3
123.
สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ
42.3 MB
: สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ.mp3
124.
สูเราะฮฺ ยูนุส
31.5 MB
: สูเราะฮฺ ยูนุส.mp3
125.
สูเราะฮฺ ฮูด
31.8 MB
: สูเราะฮฺ ฮูด.mp3
126.
สูเราะฮฺ ยูสุฟ
30.1 MB
: สูเราะฮฺ ยูสุฟ.mp3
127.
สูเราะฮฺ อัร-เราะอฺด์
15.4 MB
: สูเราะฮฺ อัร-เราะอฺด์.mp3
128.
สูเราะฮฺ อิบรอฮีม
14.6 MB
: สูเราะฮฺ อิบรอฮีม.mp3
129.
สูเราะฮฺ อัล-หิจญ์รฺ
11.6 MB
: สูเราะฮฺ อัล-หิจญ์รฺ.mp3
130.
สูเราะฮฺ อัน-นะห์ลฺ
29.9 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นะห์ลฺ.mp3
131.
สูเราะฮฺ อัล-อิสรออ์
26.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อิสรออ์.mp3
132.
สูเราะฮฺ อัล-กะฮ์ฟฺ
26.9 MB
: สูเราะฮฺ อัล-กะฮ์ฟฺ.mp3
133.
สูเราะฮฺ มัรยัม
16.2 MB
: สูเราะฮฺ มัรยัม.mp3
134.
สูเราะฮฺ ฏอฮา
22.6 MB
: สูเราะฮฺ ฏอฮา.mp3
135.
สูเราะฮฺ อัล-อันบิยาอ์
19.2 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อันบิยาอ์.mp3
136.
สูเราะฮฺ อัล-หัจญ์
20.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-หัจญ์.mp3
137.
สูเราะฮฺ อัล-มุอ์มินูน
18.6 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุอ์มินูน.mp3
138.
สูเราะฮฺ อัน-นูร
22.5 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นูร.mp3
139.
สูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน
16 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน.mp3
140.
สูเราะฮฺ อัช-ชุอะรออ์
21.5 MB
: สูเราะฮฺ อัช-ชุอะรออ์.mp3
141.
สูเราะฮฺ อัน-นัมล์
20.2 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นัมล์.mp3
142.
สูเราะฮฺ อัล-เกาะศ็อศ
24.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-เกาะศ็อศ.mp3
143.
สูเราะฮฺ อัล-อันกะบูต
17 MB
: สูเราะฮฺ  อัล-อันกะบูต.mp3
144.
สูเราะฮฺ อัร-รูม
13.8 MB
: สูเราะฮฺ อัร-รูม.mp3
145.
สูเราะฮฺ ลุกมาน
9.5 MB
: สูเราะฮฺ ลุกมาน.mp3
146.
สูเราะฮฺ อัส-สัจญ์ดะฮฺ
14.7 MB
: สูเราะฮฺ อัส-สัจญ์ดะฮฺ.mp3
147.
สูเราะฮฺ อัล-อะห์ซาบ
23.2 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อะห์ซาบ.mp3
148.
สูเราะฮฺ สะบะอ์
15.3 MB
: สูเราะฮฺ สะบะอ์.mp3
149.
สูเราะฮฺ ฟาฏิร
13.6 MB
: สูเราะฮฺ ฟาฏิร.mp3
150.
สูเราะฮฺ ยาสีน
13.1 MB
: สูเราะฮฺ ยาสีน.mp3
151.
สูเราะฮฺ อัศ-ศอฟฟาต
16.1 MB
: สูเราะฮฺ อัศ-ศอฟฟาต.mp3
152.
สูเราะฮฺ ศอด
14.2 MB
: สูเราะฮฺ ศอด.mp3
153.
สูเราะฮฺ อัซ-ซุมัร
12.3 MB
: สูเราะฮฺ อัซ-ซุมัร.mp3
154.
สูเราะฮฺ ฆอฟิร
13.1 MB
: สูเราะฮฺ ฆอฟิร.mp3
155.
สูเราะฮฺ ฟุศศิลัต
8.6 MB
: สูเราะฮฺ ฟุศศิลัต.mp3
156.
สูเราะฮฺ อัช-ชูรอ
8.4 MB
: สูเราะฮฺ อัช-ชูรอ.mp3
157.
สูเราะฮฺ อัช-ซุครุฟ
8.6 MB
: สูเราะฮฺ อัช-ซุครุฟ.mp3
158.
สูเราะฮฺ อัด-ดุคอน
3.7 MB
: สูเราะฮฺ อัด-ดุคอน.mp3
159.
สูเราะฮฺ อัล-ญาษิยะฮฺ
19.7 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ญาษิยะฮฺ.mp3
160.
สูเราะฮฺ อัล-อะห์กอฟ
26.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อะห์กอฟ.mp3
161.
สูเราะฮฺ มุหัมมัด
23.4 MB
: สูเราะฮฺ มุหัมมัด.mp3
162.
สูเราะฮฺ อัล-ฟัตห์
6.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ฟัตห์.mp3
163.
สูเราะฮฺ อัล-หุญุรอต
3.6 MB
: สูเราะฮฺ อัล-หุญุรอต.mp3
164.
สูเราะฮฺ กอฟ
15.7 MB
: สูเราะฮฺ กอฟ.mp3
165.
สูเราะฮฺ อัซ-ซาริยาต
3.8 MB
: สูเราะฮฺ อัซ-ซาริยาต.mp3
166.
สูเราะฮฺ อัฏ-ฏูร
12.4 MB
: สูเราะฮฺ อัฏ-ฏูร.mp3
167.
สูเราะฮฺ อัน-นัจญ์มฺ
3.9 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นัจญ์มฺ.mp3
168.
สูเราะฮฺ อัล-เกาะมัร
15.6 MB
: สูเราะฮฺ อัล-เกาะมัร.mp3
169.
สูเราะฮฺ อัร-เราะห์มาน
4.4 MB
: สูเราะฮฺ อัร-เราะห์มาน.mp3
170.
สูเราะฮฺ อัล-วากิอะฮฺ
4.2 MB
: สูเราะฮฺ อัล-วากิอะฮฺ.mp3
171.
สูเราะฮฺ อัล-หะดีด
22.6 MB
: สูเราะฮฺ อัล-หะดีด.mp3
172.
สูเราะฮฺ อัล-มุญาดิละฮฺ
17.2 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุญาดิละฮฺ.mp3
173.
สูเราะฮฺ อัล-หัชร์
4.5 MB
: สูเราะฮฺ อัล-หัชร์.mp3
174.
สูเราะฮฺ อัล-มุมตะหะนะฮฺ
3.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุมตะหะนะฮฺ.mp3
175.
สูเราะฮฺ อัศ-ศ็อฟ
2.4 MB
: สูเราะฮฺ อัศ-ศ็อฟ.mp3
176.
สูเราะฮฺ อัล-ญุมุอะฮฺ
6.6 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ญุมุอะฮฺ.mp3
177.
สูเราะฮฺ อัล-มุนาฟิกูน
7.4 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุนาฟิกูน.mp3
178.
สูเราะฮฺ อัต-ตะฆอบุน
9.6 MB
: สูเราะฮฺ อัต-ตะฆอบุน.mp3
179.
สูเราะฮฺ อัฏ-เฏาะลาก
11.4 MB
: สูเราะฮฺ อัฏ-เฏาะลาก.mp3
180.
สูเราะฮฺ อัต-ตะห์รีม
10.5 MB
: สูเราะฮฺ อัต-ตะห์รีม.mp3
181.
สูเราะฮฺ อัล-มุลก์
13.5 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุลก์.mp3
182.
สูเราะฮฺ อัล-เกาะลัม
13.5 MB
: สูเราะฮฺ อัล-เกาะลัม.mp3
183.
สูเราะฮฺ อัล-ห๊ากเกาะฮฺ
11.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ห๊ากเกาะฮฺ.mp3
184.
สูเราะฮฺ อัล-มะอาริจญ์
2.5 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มะอาริจญ์.mp3
185.
สูเราะฮฺ นูหฺ
9 MB
: สูเราะฮฺ นูหฺ.mp3
186.
สูเราะฮฺ อัล-ญิน
11 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ญิน.mp3
187.
สูเราะฮฺ อัล-มุซซัมมิล
7.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุซซัมมิล.mp3
188.
สูเราะฮฺ อัล-มุดดัษษิร
2.7 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุดดัษษิร.mp3
189.
สูเราะฮฺ อัล-กิยามะฮฺ
7 MB
: สูเราะฮฺ อัล-กิยามะฮฺ.mp3
190.
สูเราะฮฺ อัล-อินซาน
10.5 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อินซาน.mp3
191.
สูเราะฮฺ อัล-มุรสะลาต
8.2 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุรสะลาต.mp3
192.
สูเราะฮฺ อัน-นะบะอ์
7.8 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นะบะอ์.mp3
193.
สูเราะฮฺ อัน-นาซิอาต
7.8 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นาซิอาต.mp3
194.
สูเราะฮฺ อะบะสะ
6 MB
: สูเราะฮฺ อะบะสะ.mp3
195.
สูเราะฮฺ อัต-ตักวีร
4.3 MB
: สูเราะฮฺ อัต-ตักวีร.mp3
196.
สูเราะฮฺ อัล-อินฟิฏอร
1.1 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อินฟิฏอร.mp3
197.
สูเราะฮฺ อัล-มุฏ็อฟฟิฟีน
6.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มุฏ็อฟฟิฟีน.mp3
198.
สูเราะฮฺ อัล-อินชิกอก
4.5 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อินชิกอก.mp3
199.
สูเราะฮฺ อัล-บุรูจญ์
4.6 MB
: สูเราะฮฺ อัล-บุรูจญ์.mp3
200.
สูเราะฮฺ อัฏ-ฏอริก
2.9 MB
: สูเราะฮฺ อัฏ-ฏอริก.mp3
201.
สูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา
3.2 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา.mp3
202.
สูเราะฮฺ อัล-ฆอชิยะฮฺ
4 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ฆอชิยะฮฺ.mp3
203.
สูเราะฮฺ อัล-ฟัจญ์รฺ
6.1 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ฟัจญ์รฺ.mp3
204.
สูเราะฮฺ อัล-บะลัด
3.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-บะลัด.mp3
205.
สูเราะฮฺ อัช-ชัมส์
3 MB
: สูเราะฮฺ อัช-ชัมส์.mp3
206.
สูเราะฮฺ อัล-ลัยล์
3.5 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ลัยล์.mp3
207.
สูเราะฮฺ อัฎ-ฎุหา
2.1 MB
: สูเราะฮฺ อัฎ-ฎุหา.mp3
208.
สูเราะฮฺ อัช-ชัรห์
1.5 MB
: สูเราะฮฺ อัช-ชัรห์.mp3
209.
สูเราะฮฺ อัต-ตีน
1.8 MB
: สูเราะฮฺ อัต-ตีน.mp3
210.
สูเราะฮฺ อัล-อะลัก
3.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อะลัก.mp3
211.
สูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ
1.4 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ.mp3
212.
สูเราะฮฺ อัล-บัยยินะฮฺ
3.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-บัยยินะฮฺ.mp3
213.
สูเราะฮฺ อัซ-ซัลซะละฮฺ
1.9 MB
: สูเราะฮฺ อัซ-ซัลซะละฮฺ.mp3
214.
สูเราะฮฺ อัล-อาดิยาต
2.1 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อาดิยาต.mp3
215.
สูเราะฮฺ อัล-กอริอะฮฺ
1.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-กอริอะฮฺ.mp3
216.
สูเราะฮฺ อัต-ตะกาษุร
1.9 MB
: สูเราะฮฺ อัต-ตะกาษุร.mp3
217.
สูเราะฮฺ อัล-อัศร์
947.6 KB
: สูเราะฮฺ อัล-อัศร์.mp3
218.
สูเราะฮฺ อัล-ฮุมะซะฮฺ
1.8 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ฮุมะซะฮฺ.mp3
219.
สูเราะฮฺ อัล-ฟีล
1.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ฟีล.mp3
220.
สูเราะฮฺ กุร็อยช์
1.2 MB
: สูเราะฮฺ กุร็อยช์.mp3
221.
สูเราะฮฺ อัล-มาอูน
1.4 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มาอูน.mp3
222.
สูเราะฮฺ อัล-เกาษัร
939.8 KB
: สูเราะฮฺ อัล-เกาษัร.mp3
223.
สูเราะฮฺ อัล-กาฟิรูน
1.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-กาฟิรูน.mp3
224.
สูเราะฮฺ อัน-นัศร์
1.3 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นัศร์.mp3
225.
สูเราะฮฺ อัล-มะสัด
1.3 MB
: สูเราะฮฺ อัล-มะสัด.mp3
226.
สูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ
1.1 MB
: สูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ.mp3
227.
สูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก
1.1 MB
: สูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก.mp3
228.
สูเราะฮฺ อัน-นาส
1.3 MB
: สูเราะฮฺ อัน-นาส.mp3
Go to the Top