El-Džamiu-s-Sahih

KNJIGE ID kartica
Naslov: El-Džamiu-s-Sahih
Jezik: Bosanski
Autor: Muhamed b. Islmail el-Buhari
Prijevod: Grupa prevodilaca
Revizija: Grupa lektora
Kratki opis: Najvjerodostojnija knjiga poslije Časnog Kur’ana jeste upravo ova ovdje Sahih Buharije. Pisac je u njoj izabrao i izveo najvjerodostojnije hadise jer je prilikom prihvatanja istih i ocjenjivanja prenosilaca imao posebne i stroge uslove koje nije imao niti jedan drugi imam, a što je sve na kraju kao rezultat došao Sahih. Ova knjiga ne sadrži u sebi samo hadis, nego i fikh, tefsir kao i druge islamske nauke. Rečeno je da onaj ko želi da upozna fikh Imama Buharije neka pročita njegov Sahih.
Objavljeno: 2011-05-15
Kratki link: http://IslamHouse.com/344415
Ovaj post je uvršten u sljedeću kategoriju:
Ova ID kartica je prevedena na sljedeće jezike: Arapski
Atačmenti ( 1 )
1.
El-Džamiu-s-Sahih
82.8 MB
: El-Džamiu-s-Sahih.pdf
Linkovi koji su relativno vezani za ovaj post ( 2 )
Go to the Top