Ân Phúc Của Tôn Giáo

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Ân Phúc Của Tôn Giáo
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abdul Muhsin Al-Qosim
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Ân Phúc Của Tôn Giáo: Đây là bài thuyết giảng do Shaikh Abdul Muhsin Al-Qosim thuyết giảng tại Masjid Al-Nabawy ở Madinah vào thứ sáu ngày 12/3/1431 H, trong bài thuyết giảng động viên người Muslim cố gắng bám lấy tôn giáo Islam, Nó chính là hồng phúc, là ân phước dành cho những ai noi theo tôn giáo, và đây cũng là con đường duy nhất để đến được thiên đàng, cũng trong bài thuyết giảng Shaikh đưa ra thí dụ và bằng chứng cụ thể từ Qur’an và Sunnah.
Thêm vào ngày: 2011-05-13
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/344344
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Ân Phúc Của Tôn Giáo
497.6 KB
: Ân Phúc Của Tôn Giáo.pdf
2.
Ân Phúc Của Tôn Giáo
4.1 MB
: Ân Phúc Của Tôn Giáo.doc
Các chủ đề liên quan ( 7 )
Go to the Top