Islam là...

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Islam là...
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Pete Seda
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Islam là... : Đây là sách mà soạn giả muốn giới thiệu về Islam và chứng minh nó là một tôn giáo đúng thực và duy nhất đáng được noi theo.
Thêm vào ngày: 2011-04-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/339795
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Anh - Tiếng Sri Lanka - Afar - Swahili - Amharic - Tigrinya - Bồ Đào Nha - Malayalam
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Islam là...
528.9 KB
: Islam là....pdf
2.
Islam là...
4.6 MB
: Islam là....docx
Các chủ đề liên quan ( 7 )
Go to the Top