Không Có Đấng Nào Khác Ngoài Allah

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Không Có Đấng Nào Khác Ngoài Allah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Nhóm học giả Islam
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Có lời bảo: Chìa khóa mở cửa thiên đàng là câu tuyên thệ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ” – “không có Đầng thờ phượng khác Allah”. Phải khẳng định rằng đây quả là câu nói đúng thực, tuy nhiên, nó phải được hiểu trên phương diện thật đầy đủ bởi lẽ không phải ai nói câu tuyên thệ này trên môi đều cũng có thể mở được cánh cửa của thiên đàng ?
Thêm vào ngày: 2011-03-12
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/338154
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Không Có Đấng Nào Khác Ngoài Allah
257.6 KB
: Không Có Đấng Nào Khác Ngoài Allah.pdf
2.
Không Có Đấng Nào Khác Ngoài Allah
2.2 MB
: Không Có Đấng Nào Khác Ngoài Allah.doc
Các chủ đề liên quan ( 1 )
Go to the Top