Muhamed b. Muhamed El Muhtar Esh Shenkiti

Dijetarë dhe thirrës Kartela e faqes
Titulli: Muhamed b. Muhamed El Muhtar Esh Shenkiti
Përshkrim i shkurtër: Muhamed Muhtar Esh Shenkiti: Ai është Muhamed b. Muhamed Muhtar Muhamed Ahmed Mezid El Xhekenij Shenkiti. Thirrës i njohur dhe mësimdhënës në Xhaminë Pejgamberike në Medinen e Shndritshme si dhe anëtar i Këshillit të Dijetarëve të Mëdhenj në Arabinë Saudite. Ueb sajti i Shejhut është: www.shankeety.net
Data e publikimit: 2011-02-21
Linku i shkurtër: http://IslamHouse.com/334522
Go to the Top