Latofy Tukistaany

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Latofy Tukistaany
Giới thiệu sơ lược: Latofy Tukistaany: là nhà truyền giáo và thông dịch viên tiếng Uighur, ông có rất nhiều cống hiến cho việc truyền giáo trên nhiều tạp chí.
Thêm vào ngày: 2011-02-17
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/334218
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Anh - Trung Quốc - Uighur - Thái Lan - An-ba-ni - Malayalam - Uz-béc - Bangladesh - Hà Lan
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top