Ibrohim bin U’thmaan Al-Faaris

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Ibrohim bin U’thmaan Al-Faaris
Giới thiệu sơ lược: Ông là giảng viên khối Al-A’qidah và các trường phái thời hiện đại của khoa Thần học tại trường Đại Học Islam Imam Muhammad bin Sa-u’d.
Thêm vào ngày: 2011-02-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/333705
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Anh - Bangladesh - Trung Quốc - Thái Lan - Uighur - An-ba-ni - Malayalam - Uz-béc - Hà Lan - Pháp
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top