Muhamed Nasirud-din Albani

Dijetarë dhe thirrës Kartela e faqes
Titulli: Muhamed Nasirud-din Albani
Përshkrim i shkurtër: Muhamed Nasirud-din Albani: Është njëri ndër dijetarët më të dalluar të muslimanëve në kohën bashkëkohore. Shejh Albani konsiderohet si një ndër dijetarët e dalluar të shkencës së Hadithit dhe të veçantë sidomos në lëmin e “El Xherh ue Tadil”. Shejh Albani është shtyllë e shkencës së terminologjisë së Hadithit, sa që thuhet se ai e ka rikthyer periudhën e artë të Ibn Haxherit (Allahu e mëshiroftë). Shejhu konsiderohet si një ndër dijetarët që ngjallën synetin dhe vdekën bidatin dhe e rikthyen umetin drejt gjeneratave të para të muslimanëve, sidomos përmes programit të tij që e pati emërtuar: “Et Tasfije dhe Et Terbije” (Spastrimi dhe Edukimi). Shejhu nuk vizitoi tokat shqiptare por, përmes takimeve me studentët shqiptarë në Jordan dha një kontribut të çmuar i cili dha frytin e tij në trojet shqiptare.
Data e publikimit: 2011-01-30
Linku i shkurtër: http://IslamHouse.com/333269
Go to the Top