Abdullah Abdul Qodir Hailuz

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Abdullah Abdul Qodir Hailuz
Giới thiệu sơ lược: Abdullah Abdul Qodir Hailuz: là tiến sĩ người Urdu chuyên về xướng đọc Qur’an và là tác giả quyển sách Đơn giản nhất về cách đọc Qur’an.
Thêm vào ngày: 2011-01-18
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/332587
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Trung Quốc - Anh - Uz-béc - Bangladesh - Thái Lan - Uighur - An-ba-ni - Malayalam - Hà Lan - Pháp
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top