Abdul Waa-hid bin Roqeeb

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Abdul Waa-hid bin Roqeeb
Giới thiệu sơ lược: Là nhà truyền giáo và thông dịch người Thái Lan, hiện là sinh viên khoa Thần học trường Đại Học Islam Imam Muhammad bin Sa-u’d tại Riyadh.
Thêm vào ngày: 2011-01-15
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/332125
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Thái Lan - Arab (Ả-rập) - Bangladesh - Anh - Malayalam - Trung Quốc - Uz-béc - Uighur - An-ba-ni - Hà Lan - Pháp
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top