Sơ Lược Về Islam Chính Thống

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Sơ Lược Về Islam Chính Thống
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Ibrohim Al-Yahya
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Sơ Lược Về Islam Chính Thống: Đây là những lời nói vắn tắt súc tích nói về tôn giáo Islam chủ yếu nhấn mạnh về nguồn gốc, các nền tảng, những điểm nổi bật và mục đích của tôn Islam. Đây chính là chìa khóa vàng cho những ai có ý định tìm hiểu hoặc gia nhập Islam.
Thêm vào ngày: 2010-10-25
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/324685
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Anh - Persian - Amharic - Tiếng Sri Lanka - Afar - Swahili - Tigrinya - Malayalam - Bồ Đào Nha
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Sơ Lược Về Islam Chính Thống
955.5 KB
: Sơ Lược Về Islam Chính Thống.pdf
2.
Sơ Lược Về Islam Chính Thống
5.3 MB
: Sơ Lược Về Islam Chính Thống.docx
Các chủ đề liên quan ( 2 )
Go to the Top