Giáo Lý Tổ Chức Tiệc Vào Đêm Giửa Tháng Sha’baan

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Giáo Lý Tổ Chức Tiệc Vào Đêm Giửa Tháng Sha’baan
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Giáo Lý Tổ Chức Vào Đêm Giửa Tháng Sha’baan: bài viết phân tích rõ ràng tiểu sử của việc tổ chức vào đêm giửa tháng Sha’baan, việc làm này có được giáo lý Islam cho phép không đồng dẫn chứng lời nhận xét của giới học giả xoay quanh chủ đề này.
Thêm vào ngày: 2010-07-24
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/316873
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Giáo Lý Tổ Chức Tiệc Vào Đêm Giửa Tháng Sha'baan
440.7 KB
: Giáo Lý Tổ Chức Tiệc Vào Đêm Giửa Tháng Sha'baan.pdf
2.
Giáo Lý Tổ Chức Tiệc Vào Đêm Giửa Tháng Sha'baan
2.9 MB
: Giáo Lý Tổ Chức Tiệc Vào Đêm Giửa Tháng Sha'baan.doc
Go to the Top