Bazat e Teuhidit - Monoteizmi Islam

Librat Kartela e faqes
Titulli: Bazat e Teuhidit - Monoteizmi Islam
Gjuha: Shqip
Autor: Bilal Filips
Përshkrim i shkurtër: Tevhidi, njësimi i Zotit, është thelbi i besimit islam. Njerëzit janë të urdhëruar ta zbatojnë këtë koncept në tokë, në çdo hap të jetës, që nga ditët e Ademit. Në këtë libër fillimisht sqarohen kategoritë e tevhidit e më pas libri në mënyrë të qartë flet për kategorinë: Tevhidul – Ibade (Njësimin e Allahut në adhurim) dhe sqaron rëndësinë e tij pasi që të gjithë Pejgamberët (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi ta) kanë thirrur në të. Libri flet për bindjet dhe veprat e njerëzve të cilat bien në kundërshtim me të, e të cilat fatkeqësisht janë shumë të përhapura në mesin e muslimanëve edhe në ditët e sotme.
Data e publikimit: 2010-07-04
Linku i shkurtër: http://IslamHouse.com/314440
Ky titull për nga aspekti tematik klasifikohet në këto kategori
Kjo kartelë e materialit është e përkthyer në gjuhët vijuese: Arabisht
Atachmentet e faqes ( 1 )
1.
Bazat e Teuhidit - Monoteizmi Islam
972.5 KB
: Bazat e Teuhidit - Monoteizmi Islam.pdf
Go to the Top