Ân Phước Tháng Rojab Trên Bàn Cân

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Ân Phước Tháng Rojab Trên Bàn Cân
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Faisol bin Aly Al-Ba’dany
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Ân Phước Tháng Rojab Trên Bàn Cân: trong bài viết tác giả chứng minh rằng không có một ân phước nào dành cho tháng Rojab: không bằng sự nhịn chay cũng không dâng lễ Solah ban đêm... nếu là Hadith chính xác thì được phép làm bằng chứng và tất cả được truyền lại từ giới học giả Ulama, trong bài viết bát bỏ Hadith dạy cách Solah Al-Ro-gho-ib, đưa ra nhận xét của giới học giả Ulama về sự kiện Isro và Méroj không có xảy ra trong tháng Rojab, kế tiếp phân trần việc chọn tháng Rojab làm một số sự tôn thờ, tất cả đều là Bid-a’h là những cái tân không được Allah Đấng Hùng Mạnh và Tối Cao cho phép.
Thêm vào ngày: 2010-06-23
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/313499
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Ân Phước Tháng Rojab Trên Bàn Cân
402.4 KB
: Ân Phước Tháng Rojab Trên Bàn Cân.pdf
2.
Ân Phước Tháng Rojab Trên Bàn Cân
2.8 MB
: Ân Phước Tháng Rojab Trên Bàn Cân.doc
Go to the Top