Được Phép Sử Dụng Máy Móc Hiện Đại Để Nhìn Lưỡi Liềm

Fataawa (hỏi & đáp) Giới thiệu chung
Chủ đề: Được Phép Sử Dụng Máy Móc Hiện Đại Để Nhìn Lưỡi Liềm
Ngôn ngữ: Việt Nam
Trả lời câu hỏi: Muhammad Saaleh Al-Munjid
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Được Phép Sử Dụng Máy Móc Hiện Đại Để Nhìn Lưỡi Liềm: trong bài viết Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid giải đáp câu hỏi: Có được phép dựa vào thiên văn để xác định tháng đã bắt đầu và kết thúc không ? Người Muslim có được phép sử dụng ống dòm hiện đại để xác định lưỡi liềm đã xuất hiện không hay bắt buộc phải nhìn bằng mắt ?
Thêm vào ngày: 2010-06-06
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/311415
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Được Phép Sử Dụng Máy Móc Hiện Đại Để Nhìn Lưỡi Liềm
112.4 KB
: Được Phép Sử Dụng Máy Móc Hiện Đại Để Nhìn Lưỡi Liềm.pdf
2.
Được Phép Sử Dụng Máy Móc Hiện Đại Để Nhìn Lưỡi Liềm
1.4 MB
: Được Phép Sử Dụng Máy Móc Hiện Đại Để Nhìn Lưỡi Liềm.doc
Các chủ đề liên quan ( 1 )
Go to the Top