Nhịn Chay vào Ngày Nghi Ngờ

Fataawa (hỏi & đáp) Giới thiệu chung
Chủ đề: Nhịn Chay vào Ngày Nghi Ngờ
Ngôn ngữ: Việt Nam
Trả lời câu hỏi: Muhammad Saaleh Al-Munjid
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Nhịn Chay Trong Ngày Nghi Ngờ: trả lời giáo lý về sự nhịn chay vào ngày nghi ngờ này, bởi không biết được đây là ngày cuối cùng của tháng Sha’baan (tức tháng 8 theo lịch Islam) hay là ngày đầu của tháng Romadon (tức tháng 9 theo lịch Islam)?
Thêm vào ngày: 2010-06-02
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/309974
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Nhịn Chay vào Ngày Nghi Ngờ
229.7 KB
: Nhịn Chay vào Ngày Nghi Ngờ.pdf
2.
Nhịn Chay vào Ngày Nghi Ngờ
2 MB
: Nhịn Chay vào Ngày Nghi Ngờ.doc
Xem thêm ( 2 )
Các chủ đề liên quan ( 3 )
Go to the Top