Abdullah Jib Hallmans

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Abdullah Jib Hallmans
Giới thiệu sơ lược: Là thông dịch viên người Hà Lan đã tốt nghiệp trường Đại học Islam Madinah Munawwaroh.
Thêm vào ngày: 2010-04-29
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/292948
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Hà Lan - Arab (Ả-rập) - Trung Quốc - Persian - Anh - Bangladesh - Tajik - Thái Lan - Pháp - Đức - Uz-béc - Malayalam - Uighur - An-ba-ni
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top