Hamd bin Aly bin A’teeq

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Hamd bin Aly bin A’teeq
Giới thiệu sơ lược: Ông là Shaikh Hamd bin Aly bin Muhammad bin A’teeq bin Roshid bin Humai-dhoh, sinh tại Al-Zulfy năm 1227 H và lớn lên tại đây, ông học ngay còn rất nhỏ và đã đi học hỏi với các học gia Ulama Najd như Shaikh Abdur Rohman bin Hasan bin Shaikh Muhammad bin Abdul Wahhaab là tác giả quyển Fath Al-Majeed.
- Ông có rất nhiều tác phẩm có giá trị như: Ibtol Al-Tandeed rút gọn quyển phân tích quyển Tâuhid và những sách khác.
- Ông mất năm 1301 H.
Thêm vào ngày: 2010-04-29
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/292943
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Trung Quốc - Bangladesh - Persian - Anh - Tajik - Thái Lan - Pháp - Đức - Uz-béc - Malayalam - Uighur - An-ba-ni - Hà Lan
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top