Aly bin Muhammad Al-Sakhowy

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Aly bin Muhammad Al-Sakhowy
Giới thiệu sơ lược: - Ông là Abu Al-Hasan Ilmud Deen Aly bin Muhammad bin Abdus Somad bin Abdul Ahad bin Abdul Gholib Al-Hamdany Al-Misry Al-Sakhowy Al-Shafi-y.
- Sinh năm 558 hay 559 tại huyện ở phía tây Ai Cập.
- Ông mất đêm chủ nhật ngày 12/6/643 tại nhà và được chôn tại Qosiyun.
Thêm vào ngày: 2010-04-27
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/292604
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Trung Quốc - Persian - Bangladesh - Malayalam - Anh - Thái Lan - Tajik - Pháp - Đức - Uz-béc - Uighur - An-ba-ni - Hà Lan
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top