Abdur Rohim Mala Zadah Al-Balushy

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Abdur Rohim Mala Zadah Al-Balushy
Giới thiệu sơ lược: Abu Muntasir Al-Balushy ông là Shaikh Abdur Rohim Mala Zadah tốt nghiệp THPT ở Iran rồi tiếp tục học đại học tại trường Đại học Islam Madinah Munawwaroh năm 1979 dương lịch và đã học tiếng Arap từ đây.
- Hoàn thành việc học tập tại khoa Shari-ah tại Damascus và đã tốt nghiệp tại đây năm 1984 dương lịch.
- Đạt được Thạc Sĩ ở Đại học Imam Al-Âuza-y tại Beirut với luận án: Nhóm Al-Balushy và Balushistan.
- Đã thành lập Hiệp Hội nhóm Sunnah tại Iran.
Thêm vào ngày: 2010-04-26
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/292484
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Trung Quốc - Persian - Thái Lan - Tajik - Anh - Bangladesh - Malayalam - Pháp - Đức - Uz-béc - Kurdish - Uighur - Hà Lan - An-ba-ni
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top