Abdul Lateef bin Sa-i’d Al-Ghomidy

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Abdul Lateef bin Sa-i’d Al-Ghomidy
Giới thiệu sơ lược: - Họ tên: Abdul Lateef bin Sa-i’d Al-Ghomidy.
- Trình độ văn hóa: Tiến Sĩ.
- Cấp bậc văn hóa: Phó Giáo Sư.
- Nghề nghiệp hiện tại: giảng viên đại học trường Đại học Vua Fahd Al-Aminiyah và là trưởng khối kiến thức Islam và hiến pháp.
Thêm vào ngày: 2010-04-26
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/292450
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Anh - Persian - Pháp - Trung Quốc - Bangladesh - Thái Lan - Malayalam - Tajik - Đức - Uz-béc - Kurdish - Uighur - Hà Lan - An-ba-ni
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top