Maktab Islam chuyên in ấn và xuất bản

Nguồn Giới thiệu chung
Chủ đề: Maktab Islam chuyên in ấn và xuất bản
Giới thiệu sơ lược: Maktab Islam chuyên in ấn và xuất bản được công nhận là Văn Phòng củ nhất trong việc tuyên truyền Islam được Shaikh Zuhair Al-Shaweesh tại Damascus năm 1370 H nhằm năm 1950 dương lịch rồi nghiên cứu tại Beirut năm 1382 H nhằm năm 1963 dương lịch.
Trang web Maktab: http://www.almaktab-alislami.com
Thêm vào ngày: 2010-04-26
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/292435
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Pháp - Bangladesh - Anh - Trung Quốc - Persian - Thái Lan - Malayalam - Tajik - Đức - Uz-béc - Nga - Kurdish - Uighur - Hà Lan - An-ba-ni
Các chủ đề liên quan ( 0 )
Go to the Top