සූරා අන් නමල් - 27

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සූරා අන් නමල් - 27
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: සූරා අන් නමල් අංක 27 වාකශ 1 – 93 දක්වා සිංහල පරිවර්තනය
එකතු කළ දිනය: 2018-09-09
Short Link: http://IslamHouse.com/2827604
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
සූරා අන් නමල් - 27
666.1 KB
Open: සූරා අන් නමල් - 27.pdf
2.
සූරා අන් නමල් - 27
6.7 MB
Open: සූරා අන් නමල් - 27.docx
‍වෙනත්... ( 2 )
Go to the Top