හොඳ ගෘහපතියෙකු වීම

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: හොඳ ගෘහපතියෙකු වීම
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: කෙනෙකු සමාජයට අසල්වැසියන්ට හා රටට ලෝකයට හොඳ තැනැත්තෙකු වීමට පෙර පවුලේ සාමාජිකයින් හට වැද විය යුතුයි. එවිට ඔහු අල්ලාහ් දෙවිඳුගේ ගෞරවයට ලක් වෙනවාට කිසිම සැකයක් නැත.
එකතු කළ දිනය: 2018-08-18
Short Link: http://IslamHouse.com/2827528
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
yH1xsbGOWCc?rel=0
2.
hajrukum hajrukum li ehlihi_qtp.mp4
53.3 MB
Go to the Top